Úvod do problematiky a databází ochranných známek

Kdy: čtvrtek 13. října 2022 / 10.00 – 14.30
Kde: Počítačová učebna / 6. patro

Lektor:  Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR.

Poznámka:     

Na školení získáte základní informace k problematice ochrany průmyslového vlastnictví prostřednictvím ochranných známek. Formou jednoduchých ukázek rovněž poznáte některé bezplatné databáze z uvedené oblasti. Účastníci si mohou práci s těmito databázemi prakticky vyzkoušet na počítači. Školení je určeno firmám, podnikatelům, pracovníkům výzkumu a vývoje, studentům a všem zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří uvažují o ochraně své značky či o využití některé ochranné známky.                             

Program:       

Blok 1: 10:00 – 12:15 hod.

  • Úvod do problematiky ochranných známek (význam, co může být ochrannou známkou, druhy ochranných známek, přihlašování v ČR a v zahraničí, poplatky).

  • Databáze ochranných známek na webu Úřadu průmyslového vlastnictví, třídníky. 

Přestávka: 12:15 – 13:00 hod.

Blok 2: 13:00 – 14:30 hod. 

  • Databáze ochranných známek na webu Úřadu průmyslového vlastnictví, třídníky.

  • Databáze na webu EUIPO (Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví) - eSearch plus, TMclass, TMview. 

  • Databáze na webu WIPO (Světové organizace duševního vlastnictví) - Global Brand Database, Madrid Monitor (dříve ROMARIN), třídníky.                                      

Přihlášky:       
Účast je bezplatná. S ohledem na omezený počet míst je nutné se do úterý 11. října 2022 do 13 hod. předem přihlásit prostřednictvím elektronického registračního formuláře, který najdete ve spodní části této pozvánky. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity místnosti dle pořadí přijetí a zpětně potvrzeny e-mailem, proto prosím nezapomeňte uvést při registraci Váš e-mail. Pokud obratem neobdržíte e-mailem automaticky generované potrzení účasti, můžete si ověřit Vaši přihlášku na níže uvedeném kontaktu. Vítáni jsou samozřejmě i zájemci, kteří nevlastní čtenářskou legitimaci MZK. V případě zájmu o vyhotovení osvědčení o účasti napište prosím do registračního formuláře velké  písmeno O za Vaše jméno. 

Kontakt:          
PhDr. Martina Machátová, studovna přírodních a technckých věd v 6. patře, tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz.

Doprava:        
Z ústřed. autobusového a hlavního vlakového nádraží tramvají č. 12 (směr Technologický park), vystoupit na zastávce Nerudova, pokračovat pěšky ve směru jízdy tramvají k budově MZK.

Parkování:

Bezplatné parkování je v blízkosti budovy MZK problematické. Parkovací plochy vedle Právnické fakulty MU bývají už brzy ráno obsazené. Nedaleko budovy MZK se nachází placené parkoviště na ul. Veveří (prostor mezi Poliklinikou Zahradníkova, Stavební fakultou VUT a Právnickou fakultou MU) a Šumavská. Další informace ohledně parkování v Brně najdete zde:https://www.parkovanivbrne.cz/.

Těšíme se na Vaši účast.

Registrační formulář:

Registrace uzavřeny

PřílohaVelikost
oz_20221013_linky.pdf209.25 KB
oz_20221013_prezentace_chur.pdf4.79 MB

Poslední aktualizace: 13.10.2022, 13:57