Úvod do problematiky a databází ochranných známek

Kdy: úterý 15. října 2024 / 9.30–14.30 hod.
Kde: Počítačová učebna / 6. patro

Lektor:  

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR.

Ing. Radka Peňázová, Agentura pro podnikání a inovace.

Poznámka:     

Na začátku školení budete seznámeni Radkou Peňázovou
s možnostmi získání finanční podpory pro oblast ochrany průmyslového vlastnictví. Potom vás Hana Churáčková provede problematikou ochranných známek. Formou jednoduchých ukázek rovněž poznáte některé bezplatné databáze z uvedené oblasti. Účastníci si mohou práci s těmito databázemi prakticky vyzkoušet na počítači. Školení je určeno firmám, podnikatelům, pracovníkům výzkumu a vývoje, studentům a všem zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří uvažují
o ochraně své značky či o využití některé ochranné známky.                             

Program:       

Blok 1: 9:30 – 11:00 hod.

  • Inovační vouchery - ochrana práv průmyslového vlastnictví - výzva III - dotační podpora z OP TAK (Ing. Radka Peňázová, Agentura pro podnikání a inovace).

  • Úvod do problematiky ochranných známek (význam, co může být ochrannou známkou, druhy ochranných známek, přihlašování v ČR a v zahraničí, poplatky). (Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR).

Přestávka: 11:00–11:15 hod.

Blok 2: 11:15–12:15 hod. (Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR).

  • Databáze ochranných známek na webu Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, třídníky.

Přestávka: 12:15–13:00 hod.

Blok 3: 13:00–14:30 hod. (Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR).

  • Databáze eSearch plus, TMview, TMclass a Madrid Monitor.                                  

Přihlášky:       
Účast je bezplatná. S ohledem na omezený počet míst je nutné se do čtvrtka 10. října 2024 do 13 hod. předem přihlásit prostřednictvím elektronického registračního formuláře, který najdete ve spodní části této pozvánky. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity místnosti dle pořadí přijetí a zpětně potvrzeny e-mailem. Pokud obratem neobdržíte e-mailem automaticky generované potrzení účasti, můžete si ověřit Vaši přihlášku na níže uvedeném kontaktu. Vítáni jsou samozřejmě i zájemci, kteří nevlastní čtenářskou legitimaci MZK. 

Kontakt:          
PhDr. Martina Machátová, tel.: 541 646 170, e-mail: Martina.Machatova@mzk.cz.

Doprava:        

Z ústřed. autobusového a hlavního vlakového nádraží tramvají č. 12 (směr Technologický park), vystoupit na zastávce Nerudova, pokračovat pěšky ve směru jízdy tramvají k budově MZK. Mapa a další možnosti dopravy do MZK: https://www.mzk.cz/o-knihovne/dulezite-informace/kde-nas-najdete

Parkování:

Bezplatné parkování je v blízkosti budovy MZK problematické. Nedaleko budovy MZK se nachází placené parkoviště na ul. Veveří (prostor mezi Poliklinikou Zahradníkova, Stavební fakultou VUT a Právnickou fakultou MU). Další informace ohledně parkování v Brně najdete zde:https://www.parkovanivbrne.cz/.

Těšíme se na Vaši účast.

Registrační formulář:

Poslední aktualizace: 08.07.2024, 15:49