Úvod do problematiky a databází průmyslových vzorů

Kdy: úterý 8. listopadu 2022 / 10:00 - 14:30
Kde: Počítačová učebna / 6. patro

Lektor:

Ing. Milena Vágnerová, Úřad průmyslového vlastnictví ČR.

Anotace:

Na školení získáte základní informace o možnostech právní ochrany designu - vzhledu výrobku. Formou jednoduchých ukázek rovněž poznáte bezplatné databáze z uvedené oblasti. Účastníci si mohou práci s těmito databázemi prakticky vyzkoušet na počítači.

Program:

Blok 1: 10:00 - 12:15 hod.

  • Úvod do problematiky průmyslových vzorů  (proč právně chránit design, kde a jak podat přihlášku, poplatky, ochrana designu v zahraničí).
  • Databáze průmyslových vzorů na webu ÚPV ČR, Locarnské třídění.

Přestávka: 12:15 - 13:00 hod.

Blok 2: 13:00 - 14:30 hod.

  • Databáze na webu EUIPO: eSearch plus, DesignView.
  • Databáze na webu WIPO: Hague Express Database, Global Design Database.                       

Přihlášky:  

Účast je bezplatná. S ohledem na omezený počet míst je nutné se předem přihlásit do pátku 4. listopadu 2022 do 10 hod. prostřednictvím elektronického registračního formuláře, který najdete ve spodní části této pozvánky. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity místnosti dle pořadí přijetí a zpětně potvrzeny e-mailem. Pokud obratem neobdržíte automaticky generovaný e-mail s potvrzením Vaší účasti, můžete si ověřit Vaši registraci na níže uvedeném kontaktu. Vítáni jsou samozřejmě také zájemci, kteří nevlastní čtenářskou legitimaci MZK v Brně. V případě zájmu
o vyhotovení osvědčení účasti napište prosím do registračního formuláře velké písmeno O za Vaše jméno. 

Kontakt:       

Martina Machátová, studovna přírodních a technických věd

v 6. p., e-mail: Martina.Machatova@mzk.cz, tel.: 541 646 170.

Doprava: 


Z ústředního autobusového a hlavního vlakového nádraží jet tramvají č. 12 (směr Technologický park), vystoupit na zastávce Nerudova, pokračovat pěšky ve směru jízdy tramvají k budově MZK.

Parkování:

Bezplatné parkování je v blízkosti budovy MZK problematické. Parkovací plochy vedle Právnické fakulty MU bývají už brzy ráno obsazené. Nedaleko budovy MZK se nachází placené parkoviště na ul. Veveří (prostor mezi Poliklinikou Zahradníkova, Stavební fakultou VUT a Právnickou fakultou MU) a Šumavská. Další informace ohledně parkování v Brně najdete zde:https://www.parkovanivbrne.cz/.

Ing. Milena Vágnerová absolvovala VŠCHT v Praze, Fakultu potravinářské a biochemické technologie (1982). Pracovala v oblasti využití uhlí pro výrobu tepelné a elektrické energie, účastnila se procesu ověřování možnosti českého hnědého uhlí a jeho produktů technologií fluidního spalování. Je původcem několika patentů v oblasti využití produktů spalování hnědého uhlí fluidní technologií pro stavebnictví. Více jak 20 let zajišťovala správu průmyslových práv pro podnikovou sféru (ochranné známky, vynálezy, užitné vzory). Je absolventkou dvouletého specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy (2003–2005). Absolvovala úspěšně zkoušku patentového zástupce
z oblasti  ochrany práv na označení (2006). Od r. 2017 pracuje v Úřadu průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV ČR), nejdříve v oddělení průmyslových vzorů, poté v oboru  patentových informací. Poskytuje informační služby pro veřejnost včetně provádění rešerší.

Registrační formulář:

Registrace uzavřeny

PřílohaVelikost
prvz20221108_linky.pdf434.94 KB

Poslední aktualizace: 07.11.2022, 15:50