Úvod do problematiky průmyslových práv a databází ÚPV

Banner Školení

Kdy: čtvrtek 22. září 2022 / 9:30–14.30
Kde: Počítačová učebna / 6. patro

Lektor:

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR.

Ing. Radka Peňázová, Agentura pro podnikání a inovace.

Charakteristika:

Na školení získáte přehled o možnostech ochrany průmyslových práv v ČR (co chrání patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky a zeměpisná označení, jejich přihlašování). Rovněž se zde dozvíte, kde lze požádat o finanční podporu pro tuto oblasta vyzkoušíte si na počítači hledání
v databázích, jež jsou bezplatně přístupné na webu Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.
Vzdělávací akce může být přínosná nejen pro firmy, podnikatele, studenty, vědce a inovátory, kteří přemýšlejí o ochraně svých nápadů, ale i pro zájemce hledající inspiraci pro výzkum, vývoj a výrobu nových produktů.

Program:

Blok I: 9:30–12:15        

 • Zahájení školení (PhDr. Martina Machátová, Moravská zemská knihovna
  v Brně).
 • Dotační podpora projektů ochrany práv průmyslového vlastnictví, Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), (Ing. Radka Peňázová, Agentura pro podnikání a inovace).

   

 • SME Fund - Ideas Powered for Business. (Grantový program Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví pro malé a střední firmy). (Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR). 

 •  Úvod do oblasti průmyslového vlastnictví, právní ochrana jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví v ČR, databáze patentů a užitných vzorů (Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR).

Přestávka: 12:15–13:00

Blok II: 13:00–14:30 (Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR). 

 • Databáze ochranných známek.
 • Databáze průmyslových vzorů.
 • Databáze označení původu a zeměpisných označení.
 • Databáze správních a soudních rozhodnutí.                                          

Přihlášky:  

Účast je bezplatná. S ohledem na omezený počet míst je nutné se předem přihlásit do pondělí 19. září 2022 do 10 hod. prostřednictvím elektronického registračního formuláře, který najdete ve spodní části této pozvánky. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity místnosti dle pořadí přijetí a zpětně potvrzeny e-mailem. Pokud obratem neobdržíte automaticky generovaný e-mail s potvrzením Vaší účasti, můžete si ověřit Vaši registraci na níže uvedeném kontaktu. V případě zájmu
o vyhotovení osvědčení o účasti napište prosím do registračního formuláře velké písmeno O za Vaše jméno. 
Vítáni jsou samozřejmě i zájemci, kteří nevlastní čtenářskou legitimaci MZK.

Kontakt:           

Martina Machátová, studovna přírodních a technických věd v 6. p., e-mail: machat@mzk.cz, tel.: 541 646 170.

Doprava:         

Z ústředního autobusového a hlavního vlakového nádraží jet tramvají č. 12 (směr Technologický park), vystoupit na zastávce Nerudova, pokračovat pěšky ve směru jízdy tramvají k budově MZK.   

Parkování:

Bezplatné parkování je v blízkosti budovy MZK problematické. Parkovací plochy vedle Právnické fakulty MU bývají už brzy ráno obsazené. Nedaleko budovy MZK se nachází placené parkoviště na ul. Veveří (prostor mezi Poliklinikou Zahradníkova, Stavební fakultou VUT a Právnickou fakultou MU) a Šumavská. Další informace ohledně parkování v Brně najdete zde: https://www.parkovanivbrne.cz/.

Registrační formulář:

Registrace uzavřeny

PřílohaVelikost
inovacni_vouchery-ochrana_prav_prumysloveho_vlastnictvi.pdf2.56 MB
mzk_vseobecny_uvod_zari_2022.pdf5.38 MB

Poslední aktualizace: 22.09.2022, 16:37