Vernisáž: Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně

Bible vernisáž

Kdy: čtvrtek 3. prosince 2015 / 11.00
Kde: Konferenční sál / přízemí

Výstava bude slavnostně zahájena za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana.

V evropské historii je Bible nejenom obsahovým základem společnosti, zdrojem jejího hodnotového ukotvení a trvalou inspirací v dějinách myšlení i umění, ale současně je i materiálním artefaktem. Knihou ve vlastním slova smyslu. Studium způsobů jejího vydávání, studium ilustrací, písma či vazby je tak vítaným základem pro pochopení vývoje společnosti, jejích představ a potřeb, jejího myšlení i jejího sebevědomí. Svědectví o tomto vývoji podává i speciální fond, který ve svých sbírkách uchovává Moravská zemská knihovna v Brně.

Soubor knih bude představen na výstavě Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně“. Návštěvníkům výstavy se tak nabízí možnost prohlédnout si jednotlivá biblická vydání, srovnat jejich podobu v historickém kontextu a vývoji. Při příležitosti výstavy je vydán i katalog.

Kontaktní osoba: PhDr. Jindra Pavelková, tel. 541 646 223541 646 223, pavelkova@mzk.cz

Vernisáž: Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně
Vernisáž: Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně
Vernisáž: Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně
Vernisáž: Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně
Vernisáž: Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně
Vernisáž: Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně
Vernisáž: Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně
Vernisáž: Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně

Poslední aktualizace: 09.12.2015, 15:02