Vizualizace středověku s využitím počítačových technologii

Kdy: 21. května 2024 / 18.00
Kde: Konferenční sál / přízemí

Přednáška přináší unikátní pohled na metody a postupy využívané pro vizuální interpretaci zmizelé minulosti, a to na příkladu středověkých lokalit.

Archeologové totiž velmi často nacházejí pouze otisk toho, co bylo nad zemí. Právě využití počítačových technologií umožňuje rekonstruovat nejen idealizovanou podobu minulosti, ale v současnosti už i přinášet možnou variabilitu zaniklých struktur.

Přednášející: Mgr. Martin Košťál, Ústav archeologie a muzeologie FF MU

VSTUP ZDARMA

Poslední aktualizace: 09.05.2024, 10:33