Vladimír List

Vladimír List

Kdy: 9. 4. – 26. 5. 2018
Kde: foyer MZK / 2. patro

Výstava připomíná život a dílo významného inženýra elektrotechniky a vysokoškolského pedagoga, který se zasloužil o vznik elektrifikační soustavy a technické normalizace v naší zemi.

Od 8. dubna budou mít návštěvníci Moravské zemské knihovny možnost seznámit se prostřednictvím výstavy se životem a dílem významného inženýra elektrotechniky a vysokoškolského pedagoga Vladimíra Lista, který se zasloužil o vznik elektrifikační soustavy a technické normalizace v naší zemi. V. List se narodil 4. 6. 1877 v Praze, kde vystudoval techniku. Od podzimu 1908 působil na české technice v Brně. V tomto městě prožil pak většinu svého života, zemřel v Brně 27. 6. 1971. List se  zasloužil o vznik Elektrotechnické společnosti československé, Československé společnosti normalizační a o legislativu v oblasti elektrizace. V roce 1926 se podílel na vypracování projektu pražského metra. V říjnu letošního roku uplyne 90 let od ustavení Mezinárodní federace normalizačních organizací (ISA), ke kterému došlo v roce 1928 v Praze. V. List stál v čele této organizace v letech 1932 – 1934. Seznam publikační činnosti V. Lista zahrnuje asi 600 položek.

Kontaktní osoba: PhDr. Martina Machátová, 541 646 170, Martina.Machatova@mzk.cz

Vstup volný

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

 

Poslední aktualizace: 27.03.2018, 10:11