Vyhnání, vysídlení, etnická čistka? - přednáška Adriana von Arburga

Adrian von Arburg: Vyhnání, vysídlení, etnická čistka? Nové pohledy na rozchod Čechů a Němců po roce 1945.

Přednáška se konala 2. května 2011 v 17.30 v konferenčním sále (přízemí) MZK v Brně, Kounicova 65a.

Po přednášce následovala pódiová diskuse s Adrianem von Arburgem a historiky Martinem Merkelem, Tomášem Dvořákem, Jiřím Němcem (Historický ústav FF MU) a Davidem Kovaříkem (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR). Moderoval Roman Kopřiva (Ústav germanistiky FF MU).

Audiozáznam přednášky:

přednáška 1.část (.mp3 28 MB), přednáška 2.část (.mp3 28 MB)
diskuze 1.část (.mp3 30 MB), diskuze 2.část (.mp3 30 MB), diskuze 3.část (.mp3 30 MB)

Přednáška se konala u příležitosti vydání dokumentace Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951. Jedinečná edice rozvržená do 8 svazků prezentuje více než 3 000 většinou nezveřejněných dokumentů z 60 českých archivů. Vydání je připraveno pod vedením švýcarského historika Adriana von Arburga a českého historika Tomáše Staňka. Dílo bylo valnou měrou zpracováno v Historickém ústavu při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vydané svazky edice bude možné zakoupit na místě. Bližší informace o edici nalezntete na www.vnpcp.cz

Adrian von Arburg (nar. 1974) - švýcarský historik žijící v České republice. Autor četných vědeckých příspěvků a dvou monografií k znovuosídlení Sudet po roce 1945 a k československé státní politice vůči německému obyvatelstvu po tzv. organizovaném vysídlení. Studium historie a politologie v Bernu, Vídni a Praze. (disertace na Fakultě sociálních studií Karlovy univerzity, Praha 2004). Přednáší a bádá na Historickém ústavu FF MU. Spolu s Tomášem Staňkem je editorem první systematické dokumentace k tématům  "Vysídlení Němců z českých zemí" a "Proměna Sudet po roce 1945", jejíž pvní 3 svazky vyšly koncem roku 2010 a v březnu 2011.

Přednáška se uskutečnila také díky spolupráci s Ackermann-Gemeinde Stuttgart, Centrem pro studium moderních dějin a multikulturní společnosti při Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Goethe-Institutem.

Pozvánka na přednášku v elektronické verzi je k nalezení zde.

Fotogalerie

Roman Kopřiva z Ústavu germanistiky FF MU představuje přednášejícího Adriana von Arburga (u stolu první zleva) a další účastníky pódiové diskuse (historici Tomáš Dvořák, Martin Markel a Jiří Němec z Historického ústavu FF MU).
O přednášku byl velký zájem ze strany veřejnosti.
Adrian von Arburg ochotně zodpovídá další dotazy i po skončení pódiové diskuse.

Poslední aktualizace: 13.10.2011, 11:26