Výstava: Brno v proměnách času

Německá knihovna při MZK v Brně společně s Německým jazykovým a kulturním spolkem Brno (Deutscher sprach- und Kulturverein Brünn)

připravila výstavu: Brno v proměnách času - Brünn im Wandel der Zeit.

Výstava bude zahájena 7. září 2010 v 15 hod. ve foyer Moravské zemské knihovny v Brně, Kounicova 65a (přízemí) a potrvá do konce září.

Výstava ukazuje staré fotografie částí Brna, většinou pohlednice, které jsou konfrotovány s fotografiemi ze současnosti.

Na vernisáži promluví pan Georg Nestraschill z Německého jazykového a kulturního spolku Brno a sběratel starých fotografií pan Bruno Faustka.

Poslední aktualizace: 09.05.2011, 15:16