Výstava: dazwischen / na pomezí

4. května 2010 v 16.30 hod se uskutečnila v Rakouské knihovně vernisáž výstavy "dazwischen / na pomezí- zkušenosti s hranicemi".

Myšlenka uspořádat výstavu vznikla v rámci projektu Rakousko-česká hranice a proměna jejího vnímání, podporovaného programem AKTION Rakusko-Česká republika. Tento projekt proběhl na podzim 2009 a k účastníkům patřili studenti germanistiky jak Filozofické, tak Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a studenti fotografie z vídeňské Akademie výtvarných umění. Cílem nebylo zabývat se příliš hranicemi jako takovými, nýbrž tím, jak ovlivnily všední život lidí na obou stranách, jak byly vnímány a jak se v průběhu času změnil jejich význam. Vídenští studenti pracovali na fotografické části společnýc projektů a studenti germanistiky vedli rozhovory s pamětníky o tom, jaký význam měly a mají hranice v jejich životě, a to nejen ve vztahu k železné oponě.

Výstva probíhala v Rakouské knihovně 4.5. - 31.5. 2010, na Solniční ulici 12, Brno.

Poslední aktualizace: 05.05.2011, 16:12