Výstava fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí

Kdy: 1. 4. - 15. 4. 2015
Kde: Výstavní sál MZK / přízemí

Výstava je přístupná od pondělí do pátku v době 10.00–18.00. Slavnostní dernisáž výstavy proběhne ve středu 15.4. od 17:30.

Kulturní antropolog, surrealista, univerzitní profesor, básník, grafik a fotograf Andrew Lass nositel ceny VIZE 97 za rok 2014 vystavuje své fotografie v prostorách Moravské zemské knihovny.

Andrew Lass se narodil roku 1947 v New Yorku, dětství strávil v Praze, kde jeho rodiče působili jako novináři. Z Československé socialistické republiky byl vyhoštěn v roce 1973. Mezitím stačil vystudovat gymnázium, rok na FAMU – v době její největší slávy -, jako fotograf a filmař doprovázel Allana Ginsberga při jeho vítězném tažení Prahou v roce 1965, které skončilo korunováním beatnického básníka králem Majáles. Stihl se ještě zapsat na Karlovu univerzitu, kde studoval psychologii a folkloristiku a aktivně se zapojil do činnosti pražské surrealistické skupiny. Po odchodu z Československa získal v USA doktorát. Dodnes působí na věhlasné Mount Holyoke College v Massachusetts a zůstal dvojjazyčně píšícím básníkem. Už v šedesátých letech napsal v Praze sbírku Mandala a po revoluci k ní přidal sbírku Hon na slepou bábu a Hrdlořezy a zvukomalby – surrealistická imaginace se v nich prolíná s pozornou empatií pro věci a slova.

I Lassovy fotografie jsou založeny na nečekaném setkání, jež je důsledkem náhody jako spolupracujícího tvůrčího principu. Toto nečekané setkání však v jeho případě není pověstným brutálním vtrhnutím fantomu podvědomí do reality světa, který nás obklopuje, ale uchovává si překvapivou lyriku okamžiku. Náhoda jeho fotografických kompozicí ovšem potřebuje citlivého pozorovatele a objektiv Lassova fotoaparátu prozrazuje, že za ním právě takový svědek stojí. Skutečnost je dostatečně kreativní, říkají Lassovy fotografie, ale neobejde se bez vnímající mysli. A je to právě toto citlivé vidění, co způsobuje, že skutečnost ožívá vlastním jazykem a je schopna účastnit se umění. Výstava fotografií Andrew Lasse bude otevřena na krátkou dobu Lassova pobytu v České republice. Moravská zemská knihovna si proto velmi váží vstřícnosti jejich autora a možnosti alespoň na několik dní zprostředkovat svým čtenářům a návštěvníkům zážitek, který dokládá, že surrealita nemusí být nelidskou.

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku:

Výstava fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Výstava fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Výstava fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Výstava fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Výstava fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Výstava fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Výstava fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Dernisáž výstavy fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Dernisáž výstavy fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Dernisáž výstavy fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Dernisáž výstavy fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Dernisáž výstavy fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Dernisáž výstavy fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Dernisáž výstavy fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Dernisáž výstavy fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Dernisáž výstavy fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Dernisáž výstavy fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Dernisáž výstavy fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Dernisáž výstavy fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Dernisáž výstavy fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Dernisáž výstavy fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí

Poslední aktualizace: 30.04.2015, 15:08