Výstava Inscenovaná jinakost

Kdy: 7. 2. - 28. 3. 2024
Kde: Foyer / 2. patro

Výstava Inscenovaná jinakost představuje fenomén etnických přehlídek v zemích střední a východní Evropy. Veřejné vystavování příslušníků mimoevropských etnik, takzvaná lidská ZOO, patřila k důležitým fenoménům populární kultury přelomu 19. a 20. století. Tyto zábavně – edukativní přehlídky uspokojovaly hlad evropského obyvatelstva po exotice a zároveň finančně profitovaly na dobových představách o jinakosti.

Materiály shromážděné a zpracované badateli ze šesti zemí regionu nastiňují rozsah a kulturní vliv tohoto fenoménu, jakož i logiky vývoje této formy zábavy, která ve své době oslovovala tisíce diváků

Poslední aktualizace: 19.01.2024, 16:11