Výstava Na cestě za svobodou

Na cestě za svobodou

Kdy: 9. 12. 2022 - 26. 2. 2023
Kde: Foyer / 4., 5. a 6. patro

V posledních letech dochází k intenzivní vzájemné výměně mezi Českem a Tchaj-wanem. Obě společnosti zažili dlouhá desetiletí totalitního režimu, láska ke svobodě a touha po rovnosti mezi lidmi jsou proto základem jejich společných hodnot. Výstava na 16 posterech představuje české laické i odborné veřejnosti současnou podobu a stručnou historii tchajwanské literatury. Otevírá tak pomyslné okno, jehož prostřednictvím se mohou její návštěvníci seznámit s hlavními směry ve vývoji tchajwanské literární tvorby, mezi které se mj. řadí i ekologická literatura, literatura původních obyvatel, genderová literatura a literatura lidských práv. Výstava vznikla s podporou těchto institucí: National Museum of Taiwan Literature, Ministry of Culture (Taiwan), Soochow University (Taiwan), Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého.

Poslední aktualizace: 21.12.2022, 12:28