Výstava: Namaluj písničku anebo Příběhy lidského života

BANNER HOSPIC

Kdy: 1. prosince-14. prosince 2015
Kde: Foyer MZK / 1. patro

Hospic je místo, avšak ne jediné, kde se završují lidské životy. Navzdory tomu hospic není synonymem pro umírání, ale synonymem pro život navzdory nemoci. Hospic je o pomoci, podpoře a příležitosti. Člověk, který hospic nenavštívil, tomu jen těžko věří. Ale je to tak. V hospici najde člověk úlevu od bolesti, psychickou podporu i lidi, kteří mu rozumí a možná mu nabídnou i nahlídnout na život s nemocí z jiné perspektivy. 80% lidí v naší zemi by si dle výzkumů přálo umírat v kruhu své rodiny, ideálně doma. Realitou ale je, že 80% z nás umírá v institucích (v nemocnicích, sociálních zařízeních), jen 4% v hospicích. Je to pro nás dostatečný důvod, abychom pootevírali dveře 13. komnatě a nechali Vás nahlédnout do tabuizovaných témat spojených s koncem lidského života. Důstojnou péči v závěru života můžeme nabízet nejen v hospicích lůžkových, ale i doma. Není důvod se toho bát, ale být připraven.  

Smrt může být klidná, pokojná, zajištěná. Zajištěná tím, že člověk v nemoci bude mít vždy vedle sebe zdravotníka, jiného odborníka, který bude vědět, co je potřeba udělat. Od roku 2004, tj . 8 let po vzniku prvního českého hospice v Červeném Kostelci, má svůj hospic i město Brno, jako jedno ze třinácti měst v ČR. Hospic sv. Alžběty na Kamenné ulici. Hospice nabízí dobrou zprávu všem lidem, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a lékaři jim řekli, že jim život nemohou zachránit. Tou dobrou zprávou je, že mohou prožít svůj život až do smrti důstojně.

V minulém roce se uskutečnil Projekt Hospic sv. Alžběty 10 s názvem Namaluj písničku pro hospick 10. výročí založení Hospice sv. Alžběty, o.p.s. Patronkou projektu jsou zpěvačka Hana Ulrychová a herec Jiří Pecha. Oceněné obrázky v tomto projektu byly poprvé představeny u příležitosti benefičního koncertu sourozenců Ulrychových 15. 3. 2014 v Mahenově divadle. Nyní je můžete vidět na této výstavě. Namalovali je děti a studenti z brněnských škol se svými učiteli. Na některých školách proběhly i tematické rozhovory o paliativní péči a hospicovém hnutí.

Výstava Vám má přiblížit nemoc a smrt jako přirozenou součást života, které v tomto smyslu jsou vyváženy radostí, láskou, životními úspěchy a zakoušením lidské sounáležitosti. V textech, které děti a studenti brněnských škol ztvárnili, vnímáme jako přirozené, že nejde oddělit život od smrti, lásku od nenávisti, radost od smutku.

Poslední aktualizace: 30.11.2015, 17:59