Výstava: Podnětná přátelství malířek a spisovatelů

Kdy: 2. - 30. 4. 2015
Kde: foyer MZK / 1. patro

Výstava "Podnětná přátelství malířek a spisovatelů" představí devět malířek i s literárním talentem /dopisy, deníky, básně/ a devět spisovatelů se zájmem o malířství, často až mimořádným.

Jsou to: Goethe - Kauffmannová, paníde Stael - Lebrunová, Rossetti - Siddalová, Mallarmé - Morisotová, Maupassant - Baškircevová, Rilke - Westhoffová, Marinetti - Zátková, Apollinaire - Laurencinová a Woolfová - Bellová.

Autor výstavy: Božena Linzerová 

Vstup volný

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku:

 Podnětná přátelství malířek a spisovatelů
 Podnětná přátelství malířek a spisovatelů
 Podnětná přátelství malířek a spisovatelů
 Podnětná přátelství malířek a spisovatelů
 Podnětná přátelství malířek a spisovatelů
 Podnětná přátelství malířek a spisovatelů

Poslední aktualizace: 08.04.2015, 16:51