Výstava: Romano suno

BANNER ROMANOSUNO

Kdy: 1. prosince-22. prosince 2015
Kde: Foyer MZK / 2. patro

Romano suno je putovní výstava obecně prospěšné organizace Nová škola. Výstava představuje to nejlepší z historie literární a výtvarné soutěže Romano suno, která prostřednictvím dětských kreseb a krátkých textů v romském a českém jazyce ukazuje svět viděný očima a srdcem romských dětí a mladých dospělých.

Romano suno je literární a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ a SŠ. Hlavním cílem soutěže, která letos probíhá již 17. rokem, je dát příležitost těm, kteří umí romsky, vyzkoušet si v romském jazyce psát, uplatnit znalost romštiny veřejně a svou literární výpovědí přiblížit svět, v němž žijí, široké veřejnosti. Projekt má posílit zdravé sebevědomí dětí, proto jsou vybrané děti každoročně oceňovány na slavnostním vyhlášení moderovaném mladými úspěšnými Romy a obdrží drobné věcné ceny. Ke každému ročníku soutěže je také vydáván sborník, sestávající z výběru literárních i výtvarných příspěvků. Romské texty jsou publikovány s českým i anglickým překladem, více viz http://www.novaskolaops.cz/romano-suno/.

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže, viz http://www.novaskolaops.cz/.

Marie Bořkovcová
koordinátorka soutěže Romano suno
Nová škola, o.p.s.
mail: marie.borkovcova@novaskolaops.cz
tel.: 774 498 194

Vstup volný

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 30.11.2015, 12:22