Výstava: Současná německá a česká lyrika

lyrika

Kdy: úterý 15. května 2018 - pátek 15. června 2018
Kde: Zahraniční knihovny / 2. patro

Wann: Dienstag 15. Mai 2018 - Freitag 15. Juni 2018
Wo: Ausländische Biblitoheken / 2. Stock

Jaká jsou témata a tendence v současné německé a české lyrice? Jací básníci a jaké básně stojí za naši pozornost? Smyslem česko-německé výstavy je představit českou a německou poezii a přispět k popularizaci poezie jako takové. Výstava bude zahájená vernisáží, kde budou představeni vystavení autoři i koncept výstavy. Výstava je zapůjčená Goethe-Institutem v Praze.

Was sind die Themen und Tendenzen in der aktuellen deutschen und tschechischen Lyrik? Welchen Dichtern und welchen Gedichten sollen wir unsere Aufmerksamkeit schenken? Das Ziel der Ausstellung ist die deutsche und die tschechische Lyrik näher kennen zu lernen wie auch die Poesie an sich zu popularisieren. Die Ausstellung wird mit einer Vernissage eröffnet, wo ausgestellte Autoren und das Konzept der Ausstellung vorgestellt werden. Die Ausstellung wurde mit der freundlichen Einwilligung von Goethe-Institut Prag ausgeliehen.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš – Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 27.04.2018, 09:09