Výstava: „Vzmuž se, ó srdce mé…“

Kdy: 1–30. dubna 2015
Kde: foyer MZK

Akce probíhá v rámci cyklu Oči Brna.

Výstava „Vzmuž se, ó srdce mé…“ k 110. výročí od narození básníka Jana Zahradníčka je vůbec první výstavou nového celoročního cyklu Oči Brna. Jeho návštěvníci se budou moci vždy na celý měsíc přenést do světa viděného očima výrazné osobnosti, spojené svým životem a dílem s Brnem. Každý měsíc jeden pohled, jedno originální dílo, jeden nevšední životní příběh v textech i obrazech a v řadě zajímavých doprovodných akcí…

Básník, překladatel, esejista, redaktor Jan Zahradníček (17. 1. 1905 – 7. 10. 1960) pocházel z Mastníku u Třebíče z početné rodiny Tomáše Zahradníčka a Antonie Lorencové. V Třebíči studoval gymnázium, následně Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Místo doktorátu však nakonec složil nižší (1927) a vyšší (1930) knihovnickou zkoušku. Víc než pevné knihovnické místo ho však lákala literatura, a tak od roku 1934 žil na „volné noze“. Redigoval revui Akord (1940–48), byl redaktorem nakladatelství Občanské tiskárny (1945–49). V červnu 1951 byl zatčen a v červenci 1952 odsouzen ve vykonstruovaném procesu Zelené internacionály k 13 letům odnětí svobody (ve výsledku byl vězněn let 9). Jeho první básnická sbírka Pokušení smrti (1930) je ovlivněná existenciálním pocitem úzkosti, zmaru a blízkosti smrti. Avšak již jeho další sbírka Návrat (1931) symbolizuje návrat k Bohu, k radosti ze života. V básnické sbírce Jeřáby (1933) využil autor metafor plných konkrétně vnímané přírody, nově nazíral na etické vztahy stejně jako na prostor a čas. V podobném duchu vznikly další dvě sbírky Žíznivé léto (1935) a Pozdravení slunci (1937). Za nejvýznamnější dílo je považována sbírka Korouhve (1940), která v době válečného ohrožení celého národa přinášela potřebné odkazy k tradici českých a moravských křesťanských patronů a světců. Básně z vězení shrnují sbírky Čtyři léta (1969) a Dům strach (1981).

Výstava na nevelké ploše představí nejdůležitější životní úseky pohnutého osudu katolického básníka prostřednictvím množství dobových fotografií a dokumentů, které zapůjčil Jan J. Zahradníček.

Navštívit ji můžete ve dnech 1.–30. dubna 2015.

Slavnostní vernisáž proběhne 8. dubna 2015 v 17:30 hod. Úvodní slovo: Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, a Jan J. Zahradníček.

Kontaktní osoba: Romana Macháčková, Romana.Machackova@mzk.cz

Vstup volný

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku:

Výstava „Vzmuž se, ó srdce mé…“
Výstava „Vzmuž se, ó srdce mé…“
Výstava „Vzmuž se, ó srdce mé…“
Výstava „Vzmuž se, ó srdce mé…“
Výstava „Vzmuž se, ó srdce mé…“
Výstava „Vzmuž se, ó srdce mé…“
Výstava „Vzmuž se, ó srdce mé…“

Poslední aktualizace: 08.04.2015, 17:02