Vzpomínkový večer k nedožitým 90. narozeninám prof. Rudolfa Pečmana

Kdy: pondělí 11. října 2021 / 20.00
Kde: Vila Löw-Beer, Drobného 297, Brno

Večer věnovaný Rudolfu Pečmanvi pořádá Moravská zemská knihovna v součinnosti s Ústavem hudební vědy FF MU, na jehož půdě proběhne ve dnech 11.-13. řína 2021 jednání 56. Mezinárodního hudebněvědného kolokvia. Tradici těchto brněnských kolokvií zahájil roku 1966 právě Rudolf Pečman, a to v rámci taktéž jím založeného Mezinárodního hudebního festivalu Brno (dnes festivalu Moravský podzim). O významu Rudolfa Pečmana pro českou i světovou muzikologii a pro brněnský hudební život promluví jeho kolega a přítel prof. Miloš Štědroň. Hudební program večera bude složen z árií od evropských skladatelů doby baroka a klasicismu, kterým Pečman věnoval podstatnou část svého muzikologického výzkumu.

Poslední aktualizace: 29.09.2021, 11:39