Wolfgang Schwarz: Narozeni v Čechách a na Moravě - skutečně (ne)známí?

Moravská zemská knihovně v Brně ve spolupráci s dalšími partnery vás srdečně zve na přednášku z cyklu "Odlišné jazyky - společné dějiny":
"Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích v českých zemích od 19. století do současnosti".

Wolfgang Schwarz: Narozeni v Čechách a na Moravě - skutečně (ne)známí? Kořeny a stopy některých některých známých Němců a Rakušanů v českých zemích

úterý 7. května, 18.00, konferenční sál MZK (přízemí), Kounicova 65a

Dr. phil. Wolfgang Schwarz (*1968) vystudovaný politolog a historik se zaměřením na zahraniční politiku a diktatury ve 20. století pracuje od roku 2002 jako kulturní referent pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera v Mnichově, který se angažuje při výzkumu německo-českých kulturních dějin a aktivně podporuje vzájemnou kulturní výměnu.

Přednáška i diskuze budou probíhat v českém jazyce.

Audiozáznam přednášky: mp3 (175 MB). 

Nový celoroční cyklus přednášek "Odlišné jazyky - společné dějiny" se koná za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe-Institutu Prag. Dalšími partnery na projektu jsou Ackermann-Gemeinde (SRN), občanské sdružení Conditio humana a Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.

Přednášková řada si klade za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy budou sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století téměř až do současnosti.

Dvě desítky příspěvků jak z českého a německého prostředí, tak i ze zámoří, nabídnou široké spektrum pohledů na mnohonárodnostní společnost střední Evropy. Obecenstvo si tak bude moci vytvořit vlastní představu o stavu vědeckého poznání v této oblasti a dostane také možnost aktivně se zapojit do debaty s přednášejícími.

Přednášky se budou konat ve dvou fázích, od února do května 2013, na podzim pak od října do prosince 2013. Pravidelným termínem konání přednášek bude vždy úterý v 18. 00 hod. v konferenčním sále MZK, v přízemí.

Přehled o plánovaných přednáškách i přednášejících v jarním cyklu nabízí podrobný harmonogram.

Audiozáznamy z již proběhlých přednášek najdete na www.mzk.cz/OdlisneJazyky

Vstup je volný, do vyčerpání kapacity míst v konferenčním sále.

Přílohy a fotogalerie:

PřílohaVelikost
wolfgang_schwarz_a4_plakat.pdf194.4 KB
letak_odlisne_jazyky.pdf309.82 KB
harmonogram_jaro_2013.pdf86.24 KB
Přednášku uvedl a moderoval pan Pavel Mašarák, předseda správní rady občanského sdružení Conditio humana.
Dr. phil. Wolfgang Schwarz, kulturní referent pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera v Mnichově.
Publikum při přednášce Wolfganga Schwarze v MZK v rámci cyklu "Odlišné jazyky-společné dějiny".
Diskuze k přednášce W. Schwarze "Narozeni v Čechách a na Moravě - skutečně (ne)známí?
Otázky se dotýkaly i dalších témat česko-německých vztahů...
I po skončení diskuze bylo stále o čem si s přednášejícím povídat ...

Poslední aktualizace: 14.05.2013, 15:58