Workshop: Rakousko 1918

Kdy: pondělí 12. listopadu 2018 / 14.00-18.00
Kde: Týmová studovna / 1. patro

Účastníci workshopu se budou zaobírat rakouskou literaturou kolem roku 1918. Na seznamu četby je mimo jiné Arthur Schnitzler a Stefan Zweig, ale i méně známí spisovatelé, např. Walther Rode. V krátkých prezentacích a společných diskusích bude analyzována reakce autorů na zánik habsburské monarchie a první světovou válku. Vedoucí workshopu, germanistka, autorka esejů, literární vědkyně a kritička, Priv. Doz. Dr. Daniela Strigl se ve svém výzkumu zaobírá intenzivně literaturou a dobou kolem roku 1918 a tak zvaným „Habsburským mýtem“. Workshop proběhne v německém jazyce. Zájemci o workshop se můžou přihlásit na mail: Richard.Gunis@mzk.cz

Die Teilnehmer des Workhsops werden sich mit österreichischer Literatur um das Jahr 1918 befassen. Auf der Leseliste stehen unter anderem Arthur Schnitzler und Stefan Zweig, aber auch weniger bekannte Autoren, wie zum Beispiel Walther Rode. In kurzen Präsentationen und gemeinsamen Diskussionen wird die Reaktion der Autoren und Autorinnen auf den Verfall der Habsburgermonarchie und den Ersten Weltkrieg analysiert. Die Leiterin des Workshops, Germanistin, Autorin zahlreicher Essays, literarische Wissenschaftlerin und Kritikerin, Priv. Doz. Dr. Daniela Strigl befasst sich intensiv mit der Literatur um das Jahr 1918 und dem sogenannten "Habsburger Mythos". Der Workshop findet auf Deutsch statt. Die Interessenten können sich auf die folgende Mailadresse melden: Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup zdarma / Eintritt frei

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 05.11.2018, 11:53