Ženy na FF MU v minulosti a dnes

Kdy: 7. 2. – 7. 3. 2020
Kde: Foyer / 2. patro

Výstava vznikla v rámci oslav 100. výročí od založení Masarykovy univerzity, s podporou Stipendijního fondu FF MU. Jejím cílem je připomenout významné ženské osobnosti Filozofické fakulty MU napříč jejími obory a ukázat často křivolaké cesty působení žen v akademické sféře. Vedle stručného historického přehledu výstava představuje také medailonky vybraných ženských osobností spojených s fakultou v minulosti i současnosti. Výstava je výsledkem týmové práce studentek a studentů Ústavu religionistiky MU, vznikla ve spolupráci s Archivem MU a řadou dalších odborných pracovišť FF MU.

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Šmídtová, 541 646 134, Martina.Smidtova@mzk.cz

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 31.01.2020, 16:47