ZRUŠENO: Úvod do problematiky a databází ochranných známek

Kdy: čtvrtek 25. listopadu 2021 / 10.00 – 14.30
Kde: Počítačová učebna / 6. patro

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace bylo školení odvoláno.

Přednášející: Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví v Praze.

Poznámka:     

Na školení získáte základní informace k problematice ochrany průmyslového vlastnictví prostřednictvím ochranných známek. Formou jednoduchých ukázek rovněž poznáte některé bezplatné databáze z uvedené oblasti. Účastníci si mohou práci s těmito databázemi prakticky vyzkoušet na počítači. Školení je určeno firmám, podnikatelům, pracovníkům výzkumu a vývoje, studentům a všem zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří chtějí mít povědomí o  ochraně průmyslového vlastnictví formou ochranných známek.                                 

Program:       

Blok 1: 10:00 – 12:15 hod.

  • Úvod do problematiky ochranných známek.
  • Databáze ochranných známek na webu Úřadu průmyslového vlastnictví, třídníky.

Přestávka: 12:15 – 13:00 hod.

Blok 2: 13:00 – 14:30 hod.

  • Databáze na webu EUIPO (Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví) - TMclass, eSearch plus, TMview. 
  • Databáze na webu WIPO (Světové organizace duševního vlastnictví) - Global Brand Database, Madrid Monitor (dříve ROMARIN), třídníky.                                      

Přihlášky:       
Účast je bezplatná. S ohledem na omezený počet míst (15) je nutné se do úterý 23. listopadu 2021 předem přihlásit prostřednictvím elektronického registračního formuláře v dolní části této pozvánky. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity místnosti dle pořadí přijetí a zpětně potvrzeny e-mailem, proto prosím nezapomeňte uvést při registraci Váš e-mail. Pokud obratem neobdržíte e-mailem automaticky generované potrzení účasti, můžete si ověřit Vaši přihlášku ověřit na níže uvedeném kontaktu. V případě zájmu o vyhotovení osvědčení o účasti napište prosím do registračního formuláře velké  písmeno O za Vaše jméno. Na školení bude vyžadováno od účastníků potvrzení o bezinfekčnosti.

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace bylo školení odvoláno.

Kontakt:          
PhDr. Martina Machátová, studovna přírodních a technckých věd v 6. patře, tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz.

Doprava:        
Z ústřed. autobusového a hlavního vlakového nádraží tramvají č. 12 (směr Technologický park), vystoupit na zastávce Nerudova, pokračovat pěšky ve směru jízdy tramvají k budově MZK.

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.,  je vedoucí oddělení rešerší, které je součástí odboru patentových informací Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V ÚPV pracuje od roku 1997. Její tým zajišťuje především provádění rešerší průmyslověprávních informací pro veřejnost a fungování informačního centra a helpdesku. Ona sama je dále úzce zapojena do aktivit na zvyšování průmyslověprávního povědomí, podpory uživatelů systému IPR a školení uživatelů průmyslověprávních informací. Vyučuje také v Institutu průmyslověprávní výchovy.

 


PřílohaVelikost
vyhledavani_bibliogr._a_faktogr._informaci_-_vyuka_20211202.pdf628.08 KB

Poslední aktualizace: 01.12.2021, 17:50