ZRUŠENO: Úvod do problematiky a databází ochranných známek

Kdy: čtvrtek 19. května 2022 / 10.00 – 14.30
Kde: Počítačová učebna / 6. patro

Bohužel školení bylo zrušeno z důvodu malého počtu registrovaných zájemců. Školení se pokusíme znovu zorganizovat na podzim 2022. Děkujeme za pochopení.

Lektor:

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví v Praze.

Ing. Radka Peňázová, Agentura pro podnikání a inovace.

Poznámka:     

Začátek školení bude věnován možnostem finanční podpory inovací a ochrany průmyslového vlastnictví. Poté získáte základní informace k problematice ochrany průmyslového vlastnictví prostřednictvím ochranných známek. Formou jednoduchých ukázek rovněž poznáte některé bezplatné databáze z uvedené oblasti. Účastníci si mohou práci s těmito databázemi prakticky vyzkoušet na počítači. Školení je určeno firmám, podnikatelům, pracovníkům výzkumu a vývoje, studentům a všem zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří chtějí mít povědomí o  ochraně průmyslového vlastnictví formou ochranných známek.                                 

Program:       

Blok 1: 10:00 – 12:15 hod.

  • Zahájení školení (PhDr. Martina Machátová, Moravská zemská knihovna v Brně).

  • Představení dotační podpory inovativních záměrů z programů OP PIK/OP TAK (Ing. Radka Peňázová, Agentura pro podnikání a inovace). (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost).

  • SME Fund - Ideas Powered for Business (Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví). (Grantový program Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví pro malé a střední firmy).

  • Úvod do problematiky ochranných známek (Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví).

Přestávka: 12:15 – 13:00 hod.

Blok 2: 13:00 – 14:30 hod. 

Lektor: Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví.

  • Databáze ochranných známek na webu Úřadu průmyslového vlastnictví, třídníky.

  • Databáze na webu EUIPO (Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví) - eSearch plus, TMclass, TMview. 

  • Databáze na webu WIPO (Světové organizace duševního vlastnictví) - Global Brand Database, Madrid Monitor (dříve ROMARIN), třídníky.                                      

Přihlášky:       
Účast je bezplatná. S ohledem na omezený počet míst (15) je nutné se do úterý 17. května 2022 do 13 hod. předem přihlásit prostřednictvím elektronického registračního formuláře, který najdete ve spodní části této pozvánky. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity místnosti dle pořadí přijetí a zpětně potvrzeny e-mailem, proto prosím nezapomeňte uvést při registraci Váš e-mail. Pokud obratem neobdržíte e-mailem automaticky generované potrzení účasti, můžete si ověřit Vaši přihlášku ověřit na níže uvedeném kontaktu. Vítáni jsou samozřejmě i zájemci, kteří nevlastní čtenářskou legitimaci MZK. V případě zájmu o vyhotovení osvědčení o účasti napište prosím do registračního formuláře velké  písmeno O za Vaše jméno. 

Kontakt:          
PhDr. Martina Machátová, studovna přírodních a technckých věd v 6. patře, tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz.

Doprava:        
Z ústřed. autobusového a hlavního vlakového nádraží tramvají č. 12 (směr Technologický park), vystoupit na zastávce Nerudova, pokračovat pěšky ve směru jízdy tramvají k budově MZK.

Parkování:

Bezplatné parkování je v blízkosti budovy MZK problematické. Parkovací plochy vedle Právnické fakulty MU bývají už brzy ráno obsazené. Nedaleko budovy MZK se nachází placené parkoviště na ul. Veveří (prostor mezi Poliklinikou Zahradníkova, Stavební fakultou VUT a Právnickou fakultou MU). Další informace ohledně parkování v Brně najdete zde:https://www.parkovanivbrne.cz/.

Těšíme se na Vaši účast.

Registrační formulář:

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 17.05.2022, 15:43