ZRUŠENO: Úvod do problematiky a databází průmyslových vzorů

Kdy: úterý 14. června 2022 / 10:00 - 14:30
Kde: Počítačová učebna / 6. patro

Bohužel z důvodu výměny oken musíme školení odvolat. Dle situace se je pokusíme realizovat na podzim 2022.

Lektor: pracovník Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, jméno školitele bude sděleno později.

Anotace:

Na školení získáte základní informace k problematice ochrany průmyslového vlastnictví prostřednictvím průmyslových vzorů. Formou jednoduchých ukázek rovněž poznáte některé bezplatné databáze z této oblasti. Účastníci si mohou práci s těmito databázemi prakticky vyzkoušet na počítači. Školení je určeno především podnikatelům, firmám, pracovníkům výzkumu a vývoje, studentům a všem zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří chtějí mít přehled o možnostech ochrany designu.

Program:     

Blok 1: 10:00 - 12:15 hod.

  • Úvod do problematiky průmyslových vzorů  (předmět ochrany, formální náležitosti přihlášky, přihlašování do zahraničí).
  • Databáze průmyslových vzorů na webu ÚPV, Locarnské třídění.

 Přestávka: 12:15 - 13:00 hod.

 Blok 2: 13:00 - 14:30 hod.

  • Databáze na webu EUIPO: eSearch plus, DesignView.
  • Databáze na webu WIPO: Hague Express Database, Global Design Database.                       

Přihlášky:  

Účast je bezplatná. S ohledem na omezený počet míst je nutné se předem přihlásit do pátku 10. června 2022 do 10 hod. prostřednictvím elektronického registračního formuláře, který najdete ve spodní části této pozvánky. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity místnosti dle pořadí přijetí a obratem zpětně potvrzeny e-mailem. Pokud obratem neobdržíte automaticky generovaný e-mail s potvrzením Vaší účasti, můžete si ověřit Vaši registraci na níže uvedeném kontaktu. Vítáni jsou samozřejmě i zájemci, kteří nevlastní čtenářskou legitimaci MZK. V případě zájmu o vyhotovení osvědčení o účasti napište prosím do registračního formuláře velké písmeno O za Vaše jméno. 

Kontakt:           

Martina Machátová, studovna přírodních a technických věd v 6. p., e-mail: machat@mzk.cz, tel.: 541 646 170.

Doprava:         

Z ústředního autobusového a hlavního vlakového nádraží jet tramvají č. 12 (směr Technologický park), vystoupit na zastávce Nerudova, pokračovat pěšky ve směru jízdy tramvají k budově MZK.   

Parkování:

Bezplatné parkování je v blízkosti budovy MZK problematické. Parkovací plochy vedle Právnické fakulty MU bývají už brzy ráno obsazené. Nedaleko budovy MZK se nachází placené parkoviště na ul. Veveří (prostor mezi Poliklinikou Zahradníkova, Stavební fakultou VUT a Právnickou fakultou MU). Další informace ohledně parkování v Brně najdete zde:https://www.parkovanivbrne.cz/.

Registrační formulář:

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 26.05.2022, 15:06