ZRUŠENO: Úvod do problematiky průmyslových práv a databází ÚPV

Banner Školení

Kdy: úterý 12. dubna 2022 / 10.00 – 14.30
Kde: Počítačová učebna / 6. patro

Bohužel z důvodu nemoci bylo školení zrušeno. Zorganizujeme je znovu na podzim 2022. Děkujeme za pochopení.

Školitel: 

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví v Praze.   

Poznámka:     

Na školení získáte přehled o možnostech ochrany průmyslových práv v ČR (co chrání patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky a zeměpisná označení, jejich přihlašování). Rovněž si vyzkoušíte hledání v databázích, jež jsou bezplatně přístupné na webu Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Vzdělávací akce může být přínosná nejen pro firmy, podnikatele, studenty, vědce a inovátory, kteří přemýšlejí o ochraně svých nápadů, ale také pro zájemce hledající inspiraci pro výzkum, vývoj a výrobu nových produktů.

Program:     

Blok 1: 10:00 – 12:15 hod.  

  • Úvod do oblasti průmyslového vlastnictví, právní ochrana jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví v ČR.
  • Databáze patentů a užitných vzorů. 

Přestávka: 12:15 – 13:00 hod.

Blok 2: 13:00 – 14:30 hod.      

  • Databáze ochranných známek.
  • Databáze průmyslových vzorů.
  • Databáze označení původu a zeměpisných označení.
  • Databáze správních a soudních rozhodnutí.                                          

Přihlášky:  

Účast je bezplatná. S ohledem na omezený počet míst je nutné se předem přihlásit do pondělí 11. dubna 2022 do 10 hod. prostřednictvím elektronického registračního formuláře, který najdete ve spodní části této pozvánky. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity místnosti dle pořadí přijetí a obratem zpětně potvrzeny e-mailem. Pokud obratem neobdržíte automaticky generovaný e-mail s potvrzením Vaší účasti, můžete si ověřit Vaši registraci na níže uvedeném kontaktu. V případě zájmu o vyhotovení osvědčení o účasti napište prosím do registračního formuláře velké písmeno O za Vaše jméno. Vítáni jsou samozřejmě i zájemci, kteří nevlastní čtenářskou legitimaci MZK.

Kontakt:           

Martina Machátová, studovna přírodních a technických věd v 6. p., e-mail: machat@mzk.cz, tel.: 541 646 170.

Doprava:         

Z ústředního autobusového a hlavního vlakového nádraží jet tramvají č. 12 (směr Technologický park), vystoupit na zastávce Nerudova, pokračovat pěšky ve směru jízdy tramvají k budově MZK.   

Parkování:

Bezplatné parkování je v blízkosti budovy MZK problematické. Parkovací plochy vedle Právnické fakulty MU bývají už brzy ráno obsazené. Nedaleko budovy MZK se nachází placené parkoviště na ul. Veveří (prostor mezi Poliklinikou Zahradníkova, Stavební fakultou VUT a Právnickou fakultou MU). Další informace ohledně parkování v Brně najdete zde:https://www.parkovanivbrne.cz/.

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.,  je vedoucí oddělení rešerší, které je součástí odboru patentových informací Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V ÚPV pracuje od roku 1997. Její tým zajišťuje především provádění rešerší průmyslověprávních informací pro veřejnost a fungování informačního centra a helpdesku. Ona sama je dále úzce zapojena do aktivit na zvyšování průmyslověprávního povědomí, podpory uživatelů systému IPR a školení uživatelů průmyslověprávních informací. Vyučuje také v Institutu průmyslověprávní výchovy.

Registrační formulář:

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 08.04.2022, 11:17