Zvláštní vydání. 50 let od okupace Československa 21. srpna 1968 v moravském tisku

Zvláštní vydání. 50 let od okupace Československa 21. srpna 1968 v moravském tisku

Kdy: 9. 7. – 5. 10. 2018
Kde: Galerie MZK / přízemí

Moravská zemská knihovna zve na výstavu Zvláštní vydání. 50 let od okupace Československa 21. srpna 1968 v moravském tisku.

Výstava uspořádaná u příležitosti vydání publikace „Zvláštní vydání. Žurnalistika v srpnu 1968 v moravských krajích“ vydané Moravskou zemskou knihovnou k výročí 50 let od okupace Československa 21. srpna 1968 v moravském tisku.

Zvláštní vydání

Průvodním jevem událostí způsobených okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 byla exploze mediálních zpráv. Žurnalisté se snažili průběžně informovat veřejnost, a k tomu jim nestačila běžná vydání denního tisku. Fenoménem doby se stala zvláštní vydání, která byla vydávána redakcemi ústředních, krajských, okresních i závodních novin v celé republice.

Výstava chce ukázat některé originály Zvláštních vydání novin, zejména z prvních dnů okupace, nové tituly novin, které začaly v době okupace vycházet, fotografie z brněnských ulic ze srpna 1968 i kresby ze srpnového tisku.

Moravská zemská knihovna uchovává největší sbírku zvláštních vydání ze srpnových dnů okupace, a  to ve formě originálů a dobových fotokopií, které rovněž svědčí o tehdejší  potřebě tohoto typu zpravodajství. K úplnosti však bylo třeba prohlédnout ještě i sbírky dalších paměťových institucí, zejména archivů, které často mají v soudobé dokumentaci také dobové letáky nebo fotografie. I ty se staly vítaným zdrojem pro tuto výstavu. Ta ale dokumentuje jen část rozsáhlé badatelské práce, která byla nad tímto fondem vykonána. V mnohem větší komplexnosti se s ní zájemci mohou seznámit prostřednictvím knihy „Zvláštní vydání. Žurnalistika v srpnu 1968 v moravských krajích“, z níž tato výstava materiálově čerpala.  

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Chlupová, MBA, 541 646 180, Radka.Chlupova@mzk.cz

Vstup volný
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 19.09.2018, 14:30