Sunt libri mei... Knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře

Sunt libri mei... Knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře

Lucie Heilandová – Jindra Pavelková (edd.)

Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018.
181 stran

ISBN 978-80-7051-262-3

Cena poštovného

Katalog MZK

Poslední aktualizace: 02.06.2019, 14:36