Také v letošním roce podpoří Jihomoravský kraj rozkvět malých obecních knihoven

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo 27. dubna 2023 celkem 52 z 83 žádostí obcí ve výši 1,900.000,- Kč podaných v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023, dotační titul 5 Obecní knihovny. Kritériem pro udělení podpory byl počet bodů při hodnocení a finanční možnosti výzvy. Stejně jako v loňském roce nezískaly podporu obce nad 1 000 obyvatel.

Schválení podpory knihovnám je dobrá zpráva pro všechny obce do 1 000 obyvatel, které se rozhodly podpořit rozkvět svých obecních knihoven a modernizovat jejich interiéry včetně technického vybavení a tím podpořit knihovny jako komunitní centra a místa setkávání obyvatel.

Dotační titul Obecní knihovny se stal součástí dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje v roce 2016 a byl za dobu své existence podpořen celkovou částkou 17,080.000,- Kč. Při 50% spoluúčasti ze strany žadatelů byly obecní knihovny v Jihomoravském kraji v letech 2016-2022 podpořeny minimálně částkou 34,160.000,- Kč. Jejich proměny dokládá i putovní výstava, kterou připravilo Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven při Moravské zemské knihovně v Brně.

Datum: 
Po, 2023-05-15

Poslední aktualizace: 15.05.2023, 12:37