Uniformy c.k. rakouské armády kroku 1822

Uniformy c. k. rakouské armády k roku 1822
Úvod napsal Dušan Uhlíř; odpovědný redaktor Jaromír Kubíček; překlady do češtiny Miloš Papírník
Brno : Moravská zemská knihovna, 2005.
224s.
ISBN: 80-7051-163-X.

Cena: 159,- Kč

Katalog MZK

Podrobnosti: 

 

Uniformy c. k. rakouské armády k roku 1822

K 200. výročí bitvy u Slavkova vydala Moravská zemská knihovna přetisk vzácného souboru litografií, který se dostal do sbírek tehdejšího Františkova Muzea jako dar císaře Ferdinanda I. Na 203 vyobrazeních rozdělených do 36 oddílů jsou zachyceny všechny složky habsburské armády v uniformách s veškerou výzbrojí a výstrojí ve stavu z roku 1822. Půvabné litografie jsou nejen cenným pramenem k poznání vývoje uniforem a výzbroje evropských armád, ale mají i velkou uměleckou hodnotu a neopakovatelné kouzlo.

Nezbytná příručka pro každého zájemce o napoleonské války a historii habsburské armády.

Knihu je možno zakoupit osobně na pokladně MZK (7. patro, út–čt 10.00–14.00), nebo obdržet na dobírku zásilkou od MZK (159 Kč + poštovné). 
Objednávky vyřizuje paní Marcela Bugnerová, tel. 541 646 106, e-mail: marbug@mzk.cz.

Darstellung der k. k. österreichischen Armee mit allen Chargen

Dieses Buch ist als das Faksimile der kostbaren Kollektion der Lithographien herausgegeben worden, die der Kaiser Ferdinand I. im Jahr 1822 dem Franzensmuseum in Brünn geschenkt hatte. Es bringt Abbildungen einer bunten Reihe militärischer Uniformen der kaiserlich-königlichen Armee aus der Zeit kurz nach den napoleonischen Kriegen, bis zu den nächsten Reformierungen im Jahr 1827–28. Neben den Uniformen zeigt es auch Waffen und weitere Bestandteile der Ausrüstung von Soldaten und Offizieren, die zusammen mit den Uniformen ein unteilbares Ganzes bildeten. Die 203 Figuren sind nach der Heer-Bestandteile in 36 Abteilungen verteilt. Die prachtvolle Farblithographien, ursprunglich in Lieferungen bei Joseph Trentsensky in Wienn erschienene, bringen nicht nur sehr gesuchtene Quelle zur österreichischen Militärgeschichte, aber sie haben auch ein eigenständigen Kunstwert und einmaligen Zauber.

Jetzt für konkurrenzlosen Preis 12 Eur (+ Porto).

Das Buch ist zur Bestellung auf der Adresse: marbug@mzk.cz.

Poslední aktualizace: 28.03.2014, 09:45