Vyhlášení Čtenáře roku za Jihomoravský kraj 2023

23. 3. v 17 hodin v atriu Knihovny Jiřího Mahena v Brně (KJM) na Kobližné se koná slavnostní vyhlášení Čtenáře roku 2023 za Jihomoravský kraj ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou (MZK) a Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR).

Soutěž vyhlašuje SKIP ČR už 12. rokem v rámci celostátní propagační akce Březen – měsíc čtenářů. Jejím cílem je posilovat prestiž a společenský význam četby, ocenit aktivní uživatele knihoven a inspirovat ty, kteří jejich služeb zatím nevyužívají. „Chceme ocenit skalního čtenáře – věrného parťáka knihovny,“ říká předseda SKIP ČR Roman Giebisch. Zúčastnit se mohou obecní a městské knihovny a oceněn může být dospělý i dětský čtenář s největším počtem fyzických návštěv knihovny za uplynulý rok.

Jihomoravský Čtenář roku letos získá mj. knihu „O češtině s Karlem Olivou“, vydanou nakladatelstvím TRITON v říjnu 2022, poukaz na nákup knih v hodnotě 1000 Kč a další hodnotné dárky. Celou akci otevřenou široké veřejnosti moderuje básník, literární kritik a herec Vít Malota, který se zároveň zhostí scénického čtení vybrané poezie a prózy nominované na Magnesia Litera 2023 s živým hudebním doprovodem. Na krajské slavnostní vyhlášení v Brně je pozvaných 5 nominovaných čtenářů regionu z Městských knihoven Dubňany a Hodonín, z Obecní knihovny Svatobořice-Mistřín, Knihovny Jiřího Mahena v Brně a z knihovny M. J. Sychry Žďár nad Sázavou.

Mezi nominovanými jsou čtenáři z řad dospělých i dětí. „Žďár nad Sázavou mezi jihomoravskými knihovnami možná zaskočí. SKIP totiž nečlení regiony tak úplně podle územních celků ČR a zmiňované knihovny spadají pod Region 09 – Velká Morava,“ vysvětluje předsedkyně SKIP Velká Morava a ředitelka KJM Libuše Nivnická. „Jméno našeho krajského Čtenáře roku a vítěze soutěže ovšem zatím prozradit nemohu,“ směje se. Jisté je, že vítěz obdrží ocenění z rukou Libuše Nivnické, ředitelky KJM a Moniky Kratochvílové, vedoucí Oddělení vzdělávání a krajské metodiky z Moravské zemské knihovny, která dodává: "Na ocenění nejlepšího čtenáře JMK se naše knihovna podílí letos poprvé. Vnímáme to jako příležitost poukázat na knihovny jako otevřené a všem dostupné instituce, podporující celoživotní vzdělávání, čtenářství a svými četnými aktivitami také rozvoj a propojování komunit."

Kontakt pro média: Mgr. Radka Lokajová, tisková mluvčí KJM, tel.: 605 298 276, e-mail: public@kjm.cz

Mgr. et Mgr. Anna Mrázová, PR MZK, tel.: 777 465 297, e-mail: Anna.Mrazova@mzk.cz

Užitečné odkazy: https://www.skipcr.cz https://www.brezenmesicctenaru.cz

Děkujeme za spolupráci.

PřílohaVelikost
tz_ctenar-rokujmk.pdf598.42 KB
Datum: 
Út, 2023-03-21

Poslední aktualizace: 21.03.2023, 11:04