Žijí mezi námi: světové mozky přichází bádat na jižní Moravu

vědci2

Kdy: 23. ledna - 25. února, 6. – 31. března 2017
Kde: foyer / 7. patro

Od pondělí 23. ledna je k vidění v Moravské zemské knihovně v Brně výstava plakátů o špičkových zahraničních a českých vědcích, kteří si pro svůj další výzkum vybrali právě jižní Moravu. Tito vědci původně bádali v USA, Japonsku, Indii, Austrálii a dalších zemích. Jejich přesídlení na jižní Moravu usnadnil unikátní grantový program SoMoPro Jihomoravského kraje a Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu.

Vědci přijíždí již od roku 2009 a doposud jich bylo podpořeno už přes 60. Zabývají se pestrou škálou témat, od způsobů čištění kontaminované vody, přes léčbu srdečních onemocnění, leukémie, vylepšování protinádorové imunoterapie, vývoj nanomateriálů, automatické rozpoznávání řeči, až po zlepšování úrody. Část podpořených vědců je původem z České republiky a po několikaletém působení v zahraničí se díky programu vrátili zpět do vlasti. Velká většina jsou však cizinci, kteří přijíždějí na dobu dvou až tří let a po ukončení projektu často zůstávají a působí i nadále na jižní Moravě.

Program SoMoPro podporuje výzkum odborníků z přírodovědných, lékařských a technických oborů. Jeho cílem je přilákat špičkové vědce z celého světa na vědecké instituce v Jihomoravském kraji, aby zde prováděli svůj výzkum. Přínosem vědců je nejen výzkum samotný, ale i jejich zahraniční know-how, přenos kontaktů a zkušeností, mnohdy i spolupráce se soukromými firmami, čímž obohacují významně místní vědecko-výzkumné instituce. Dlouhodobým cílem Jihomoravského kraje je profilovat se jako centrum vědy a výzkumu a přilákat do regionu atraktivní firmy s náročnými produkty. Program financuje Jihomoravský kraj a Evropská komise.

Kontaktní osoba: PhDr. Martina Machátová, 541 646 170, Martina.Machatova@mzk.cz

Vstup volný

Žijí mezi námi: světové mozky přichází bádat na jižní Moravu

Poslední aktualizace: 23.03.2017, 16:54