14 zahraničních bohemistů přijede překládat z češtiny do Prahy a Brna

Na rezidenční pobyty Českého literárního centra přijede na podzim a v zimě do Prahy a Brna 14 význačných zahraničních bohemistů a překladatelů, aby zde pracovali na projektech souvisejících s šířením české literatury v překladech.

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, pravidelně vypisuje výběrová řízení na studijní a tvůrčí rezidenční pobyty pro překladatele a bohemisty v Praze a v Brně.

Letní a podzimní rezidence v Brně a v Praze (ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara), jsou určeny pro překladatele z češtiny, zahraniční bohemisty i literární vědce se zájmem o českou kulturu. Rezidenční pobyty v délce 2, 3 nebo 4 týdnů poskytují rezidentům čas na tvorbu či výzkum, možnost setkání s překládaným autorem a s českou kulturní scénou. Během pobytu rezidenti pracují na překladatelském či výzkumném projektu a účastní se kulturních akcí, na nichž svou práci prezentují. K naplnění tohoto účelu je rezidentům uděleno také stipendium 250 eur na týden. O volbě rezidentů z došlých žádostí rozhoduje odborná komise.

Do Prahy na rezidenční pobyt v bytě po Jaroslavu Foglarovi pojede v období od července do konce roku 2019 osm umělců z Evropy: v červenci sofijská filoložka, básnířka a překladatelka Dimana Ivanova, kterou do půli srpna vystřídá Rumun Sorin Paliga, překladatel mj. také básnických sbírek Vladimíra Holana. Na něj svým pobytem naváže do konce prázdnin Peter Zusi, bohemista vyučující v Londýně. Od září budou v pražském bytě pobývat překladatelka současné české prózy do němčiny Eva Profousová, v říjnu vratislavský slovakista, překladatel současných českých románů, ale také divadelních her nebo prezidentských projevů, Tomasz Grabiński; do poloviny listopadu významný překladatel české poezie do maďarštiny a plodný spisovatel, bohemista István Vörös, a do začátku prosince slavista z Plovdivu, překladatel českých klasiků Vasil Samokovliev. Během listopadu tu bude tvořit také Jacob Phillips.

V moravské metropoli bude v červnu a v červenci vynikající bohemista, překladatel české poezie a také filmový režisér Eduard Schreiber. Vystřídá ho bretaňská překladatelka z češtiny Eurydice Antolin. Během první poloviny září přijede pracovat na svých překladech německá bohemistka Daniela Pusch, na druhou polovinu měsíce sem zavítá překladatelka a učitelka češtiny Anna Agapova z Petrohradu. Část října je určena pro Jelenu Đorđević ze Srbska, kterou od poloviny do konce měsíce nahradí sofijská bohemistka a překladatelka Elena Semerdžieva.

Kontakt

Michala Čičváková
České literární centrum / Czech Literary Centre
náměstí Míru 820/9
120 00 Prague 2
www.czechlit.cz
e-mail: Michala.Cicvakova@czechlit.cz
mobil: +420 770 171 450

Klára Přibylová
Public Relations
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
601 87 Brno
e-mail: Klara.Pribylova@mzk.cz
mob.: 00420 770 190 776
tel.: 00420 541 646 270

www.czechlit.cz
https://www.czechlit.cz/cz/zdroje/granty/
https://www.czechlit.cz/cz/grant/rezidence-clc/

PřílohaVelikost
TZ: 14 zahraničních bohemistů přijede překládat z češtiny do Prahy a Brna (.docx)16.15 KB

Poslední aktualizace: 29.07.2019, 11:20