Bohemistický seminář 2017

Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR vyhlašuje:

Bohemistický seminář 2017

České Budějovice

Moravská zemská knihovna vyhlašuje seminář určený pro zahraniční bohemisty. V roce 2017 je realizován ve spolupráci s Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity pod přímou záštitou děkana prof. Vladimíra Papouška.

Přednášky a semináře, které budou zaměřeny na aktuální i historické aspekty vývoje české literatury, ale i na praktické či metodologické otázky spojené s překladatelstvím či na témata s širším kulturně-společenským přesahem, povedou přední osobnosti FF JČU. Proponujeme rovněž v části programu paralelní sekce, takže účastníci budou moci volit mezi přednáškami a translatologickými semináři.

Termín konání:
9. 7. – 13. 7. 2017
 
Registrační poplatek, z něhož bude hrazeno ubytování, doprava v průběhu semináře, exkurze i stravování, činí 2 000 korun.

Přihlášky zasílejte na adresu sinclova@mzk.cz nejpozději do 30. 5. 2017.

Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o účast na semináři budeme moci přijmout pouze sedmdesát přihlášek, rozhodující bude termín doručení. Děkujeme za pochopení.

 

Těšíme se na setkání,
Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., Moravská zemská knihovna v Brně

PřílohaVelikost
bohemisticky_seminar_2017.docx13.47 KB

Poslední aktualizace: 27.03.2017, 18:38