Mezinárodní sympozium: O přípravě barev, pigmentů a zlacení

V loňském roce se podařilo do historického fondu Moravské zemské knihovny v Brně zakoupit rukopis týkající se postupů míchání barev. Malířský receptář z konce 15. století zakoupený do fondu MZK je unikátním objevem pro české i zahraniční badatele, proto bychom ho chtěli představit širší vědecké veřejnosti a uspořádat v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně ve dnech 7.–8. listopadu 2018 mezinárodní sympozium věnující se malířským receptářům a přípravě barev.
Název příspěvku spolu s krátkým abstraktem zasílejte nejpozději do 30. června 2018 na adresu: heiland@mzk.cz
Malířský receptář si můžete prohlédnout a studovat na stránkách digitální knihovny MZK.

Více v pozvánce.

Poslední aktualizace: 27.04.2018, 10:02