Vyhlašujeme projekt ČESKÁ KNIHOVNA pro rok 2024

Moravská zemská knihovna (MZK) bude i v letošním roce napomáhat šíření české nekomerční literatury prostřednictvím projektu Česká knihovna, který je financován z dotací Ministerstva kultury ČR. Jeho přípravu a realizaci má na starosti právě oddělení „Česká knihovna“ v Moravské zemské knihovně, které v rámci projektu provádí nákup nekomerční či komerčně problematické české beletrie, ale i odborné literatury, kterou mohou do projektu přihlášené veřejné knihovny či vysokoškolské knihovny získat zdarma. V loňském roce se do projektu zapojilo celkem 638 knihoven (veřejných i těch vysokoškolských), kterým MZK distribuovala 13 886 svazků z výběru 210 titulů v celkové výši 3 500 103, 86 Kč. Mezi knihami se objevily i tituly nominované na ocenění Magnesia Litera.

O výběru titulů pro knihovny každoročně rozhoduje Literární rada, kterou tvoří zástupci literárněvědných ústavů, vysokých škol, knihoven a dalších kulturních institucí.

Projekt bude i letos standardně probíhat ve dvou kolech, kdy se do něj hlásí nejprve nakladatelé nabízející své tituly a následně knihovny, které projeví o knihy zájem. Podrobnější informace včetně podmínek a termínů pro nakladatele a knihovny naleznete na stránce mzk.cz/CeskaKnihovna.

MZK se i letos těší na tuto spolupráci v rámci projektu, který považuje za prospěšný pro šíření původní české literatury, čtenářskou obec, ale i české knihovnictví jako celek.

Projekt Česká knihovna 2013

Poslední aktualizace: 25.01.2024, 12:45