Literární rada Moravské zemské knihovny

Současné složení LR MZK:

Jméno; členství v radě Organizace
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
od r. 2016 
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Ústav české literatury a komparatistiky
Bohumil Fišer
od r. 2007
Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Michal Jareš, Ph.D.
od r. 2007 
Ústav pro českou literaturu AV ČR
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
od r. 2007
Masarykova univerzita v Brně
Filozofická fakulta
Kabinet informačních studií a knihovnictví
Mgr. Libuše Pavlicová
od r. 2016
Knihovna B.B. Buchlovana v Uherském Hradišti
PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D.
od r. 2010 
OSVČ
Mgr. Zdeňka Špryncová
od r. 2016 
Obecní knihovna Moravské Bránice

Jednací řád Literární rady pro projekt Česká knihovna

Poslední aktualizace: 19.04.2019, 07:00