Literární rada Moravské zemské knihovny

Současné složení LR MZK:

Jméno; členství v radě Organizace
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
od r. 2016 
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Ústav české literatury a komparatistiky
Mgr. Michal Jareš, Ph.D.
od r. 2007 
Ústav pro českou literaturu AV ČR
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
od r. 2007
Masarykova univerzita v Brně
Filozofická fakulta
Katedra informačních studií a knihovnictví
PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
od r. 2022
Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
Katedra české literatury
Mgr. Libuše Pavlicová
od r. 2016
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D.
od r. 2010 
OSVČ
Mgr. Zdeňka Špryncová
od r. 2016 
Obecní knihovna Moravské Bránice

Jednací řád Literární rady pro projekt Česká knihovna

Poslední aktualizace: 01.02.2023, 10:53