Přednáška a diskuze: Společná česko-rakouská kniha o dějinách

banner

Kdy: 31. 03. 2016 / 18:00
Kde: Konferenční sál / přízemí

Wann: 31. 03. 2016 / 18:00
Wo: Konferenzsaal / Erdgeschoss

Cílem projektu "Společná česko-rakouská kniha o dějinách" je přispět k vzájemnému poznání  a porozumění prostředictvím reflexe dějin českých a rakouských zemí a jejich společností v 19. a 20. století. Ačkoliv tyto regiony spojoval až do začátku 20. století společný státní rámec, v důsledku vytváření moderních národů docházelo k vzájemnému vymezování na nacionálním půdorysu. Přednáška se bude soustředit na dvě kapitoly: Druhá světová válka a poválečné uspořádaní (1938-1948/55) a V nepřátelských blocích studené války (1948/55-1968).  K tématům se vyjádří odborníci p. Arnold Suppan, p. Petr Koura, p. Tomáš Dvořák, p. David Schriffl a p. Václav Šmidrkal. 

Přednáška bude tlumočena.

Das Ziel des Projekts "Gemeinsames österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch" ist dafür zu sorgen, dass man sich durch die Reflexion der Geschichte beider Länder und der jeweiligen Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert, besser kennen- und verstehen lernt. Obwohl diese Regionen bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts durch einen gemeinsamen staatlichen Rahmen verbunden waren, kam es durch die Bildung moderner Nationen zur Absteckung nationaler Territorien. Die Vorlesung konzentriert sich auf zwei Kapitel: Der zweite Weltkrieg und seine Folgen (1938-1948/55) und In den Blöcken des Kalten Krieges (1948/55-1968). Zu den Kapiteln werden folgende Experten sprechen: Herr Arnold Suppan, Herr Petr Koura, Herr Tomáš Dvořák, Herr David Schriffl und Herr Václav Šmidrkal. 

Die Vorlesung wird gedolmetscht.

Vstup volný / Eintritt frei

Přihlašte se k našim akcím na Facebook

Poslední aktualizace: 31.03.2016, 09:00