Vládní Akční plán boje s korupcí

Úkol: Publikace a katalogizace otevřených dat v souladu s vydanými standardy

Bibliografická metadata jsou zveřejňována prostřednictvím protokolů OAI-PMH a Z39.50, data z digitální knihovny prostřednictvím REST API systému Kramerius.

Úkol: Zveřejňování souhrnného seznamu poradců a poradních orgánů na oficiálních webových stránkách

Poradní orgány
Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna
Škodní komise JUDr. Soňa Dresslerová Předsedkyně komise, zaměstnanec --

Ing. Blanka Kazíková Zástupkyně předsedy komise, zaměstnanec --

Bc. Marcela Walterová Členka komise, zaměstnanec --

Zdena Machková Členka komise, zaměstnanec --

Iveta DvořáčkováČlenka komise, zaměstnanec--
Komise pro přípravu seznamů knihovních jednotek navržených k odpisu Mgr. Radka Chlupová Členka komise, zaměstnanec --

Mgr. Eva Tauwinklová Členka komise, zaměstnanec --

Petra Veterníková Členka komise, zaměstnanec --
 PhDr. Věra JelínkováČlenka komise, zaměstnanec--
 PhDr. Jindra PavelkováČlenka komise, zaměstnanec--

Úkol: Zveřejňování profesních životopisů představených od úrovně ředitelů odboru

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel
tel. 541 646 123, email: Tomas.Kubicek@mzk.cz

Mgr. Radka Chlupová, MBA
zástupce ředitele
tel. 541 646 180, email: Radka.Chlupova@mzk.cz 

Ing. Petr Žabička
náměstek ředitele
tel. 541 646 115, email: Petr.Zabicka@mzk.cz 

Úkol: Průběžné zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu; při zpeněžení majetku přednostně využívat formy veřejné dražby

Nabídky jsou zveřejňovány na k tomu určené stránce.

Poslední aktualizace: 19.06.2023, 14:26