Novinky z MZK - březen 2023

Milé čtenářky a milí čtenáři,

vítáme vás na prahu měsíce března, který je cele věnován právě vám - ČTENÁŘŮM. I Moravská zemská knihovna tak pro vás připravila kromě pestré nabídky tradičních přednášek, besed, filmů a školení i dvě speciality. Je jí Schůzka na slepo s knihou a šifrovací hra naší Digitální knihovny, více informací naleznete níže v přehledu akcí. V březnu, konkrétně 10. vyjde i letošní 1. číslo časopisu DUHA (https://duha.mzk.cz/).

Srdečně tedy zveme do MZK! S námi se určitě nudit nebudete.

Váš tým MZK.

Blind date

 

VÝSTAVY

1. 3. - 28. 4. 2023      

Doma v Petrkově

Foyer / 5. a 6. patro

Výstava představuje významné místo české kultury, zámeček Petrkov, ve kterém žil a tvořil básník, grafik a překladatel Bohuslav Reynek se svou ženou, francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou a syny fotografem Danielem a překladatelem Jiřím. Petrkov byl nejen jejich inspirací, do dnešních dní je místem bohatých kulturních paralel a setkání.

Od jara 2021 má zámeček ve své správě Památník národního písemnictví / Muzeum literatury. Výstava z dobových fotografií i citací dopisů, a především současných snímků Roberta Tichého ukazuje Petrkov jako vzácně zachovaný intimní prostor.

Dům v Petrkově

6. 3. - 28. 4. 2023

Literární paměť 1918 - 2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko) 

Foyer / 2. a 3. patro

Výstava je inspirací všem zájemcům o literární identitu regionu severovýchodní Moravy a českého Slezska v letech 1918-2018. Na výstavních bannerech defilují literární toposy Jesenicka, Ostravska, Těšínska, Hlučínska, Valašska a Lašska; síla folkloru, pohádek, vypravěčské tradice; jedinečnost archetypálních postav horalů, zbojníků, dělníků, vyděděnců; literáti píšící česky, polsky i německy, pozapomenuté události či opomíjené souvislosti.

Výstava paměť regionu

 

6. 3. - 30. 4. 2023

Oči Brna: Iva Bittová

Foyer / přízemí

Iva Bittová se řadí mezi nejvýraznější osobnosti alternativní hudební scény nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí. Už během studií na brněnské konzervatoři začala působit v avantgardním Divadle na provázku a získala také několik televizních a filmových rolí. Nakonec ale u Ivy Bittové převládla touha věnovat se hudbě. V současnosti žije střídavě v České republice a v USA, kde vede vokální školu. Koncertuje po celém světě.

Na multimediální výstavě budou ke zhlédnutí publikace, hudební nosiče, fotografie z inscenací Divadla na provázku, záznamy z koncertů, ale také lidové kroje, které Iva Bittová vlastnoručně vyšívala.

bittová výstava

OSTATNÍ AKCE

LITERATURA 

7. 3. / 16.30                                           

Reading Group: Night / Elie Wiesel

Připojte se k naší čtenářské skupině a objevte různorodost současné anglicky psané literatury. Setkání skupiny probíhají v angličtině a konají se jednou za dva měsíce. Knihu si můžete vyzvednout v Zahraničních knihovnách MZK ve 2. poschodí. K dispozici je omezený počet výtisků. Pro rezervaci knih pište na zhr@mzk.cz.

Come and join our Reading Group to discover the diversity of contemporary english written literature. The meetings are held once in two months and the communication language is English. You can borrow the book at the Foreign Libraries. There is a limited number of copies. To reserve the book please write to: zhr@mzk.cz.

reading group

LITERATURA                                    

8. 3. / 18.00

Mezinárodní exhibice slam poetry: Rakousko x Česká Republika / Internationale Poetry-Slam Exhibition: Österreich x Tschechische Republik

Konferenční sál / přízemí

Dvě mezinárodní exhibice rakousko-českých slamerů, v Liberci a v Brně. Tři rakouští a dva čeští slameři se utkají ve slovním klání před publikem. Každý ve svém jazyce, německé texty budou přeloženy do češtiny.
Slam-poetry je svébytná forma autorského vyjádření se k určitému tématu. Autor přednáší svůj text před publikem bez použití rekvizit, pouze s mikrofonem.

Jde o současnou literární performanci cílenou na mladší věkovou kategorii. V mezinárodním klání si klademe za cíl obrátit pozornost k české i rakouské literatuře a autorské tvorbě, zároveň k osobitému projevu performera. 

VSTUP VOLNÝ

slam poetry

VZDĚLÁVÁNÍ 

9. 3. / 16.30       

Online: Kde a jak hledat odbornou literaturu?

Lektor: 

PhDr. Martina Machátová, Moravská zemská knihovna v Brně.

Anotace:

Na online školení se nejprve dozvíte, jak připravit dotaz pro vyhledávání literatury v elektronických informačních zdrojích. Poté si formou jednoduchých praktických ukázek projdeme bezplatné multioborové databáze, jež obsahují informace o knihách a článcích odborného charakteru. Vzdělávací akce je určena všem zájemcům
o odbornou literaturu. Zejména ji doporučujeme studentům, kteří hledají literaturu ke studiu nebo k závěrečné písemné práci. 

Blok I: 16:30–17:45

 • Úvod do problematiky zpracování rešerší a vyhledávání
  v elektronických informačních zdrojích.
 • Centrální portál knihoven Knihovny.cz.
 • Katalog Moravské zemské knihovny v Brně (orientačně).
 • Google Knihy.

Přestávka: 17:45–18:00

Blok II: 18:00–19:00

 • Google Scholar.
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals.
 • Paperity.
 • WorldCat.

Registrace:

Účast je bezplatná, ale je vhodné se předem registrovat do čtvrtka 9. března 2023 do 10 hod. prostřednictvím formuláře, který najdete zde. Pokud obratem neobdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení účasti, doporučujme ověřit registraci na níže uvedeném kontaktu. Přihlášeným zájemcům bude před vzdělávací akcí zaslán e-mailem link k připojení a podklad k případnému procvičování, po školení obdrží registrovaní účastníci odkaz, na němž si budou moci stáhnout prezentace. Předem nepřihlášení zájemci se mohou připojit k online vzdělávací akci prostřednictvím odkazu, který bude zveřejněn asi 30 min. před školením na této pozvánce na webu. Neregistrovaní účastníci neobdrží po online akci odkaz na místo, kde bude možné stáhnout prezentace, v případě potřeby nemohou ani získat osvědčení o účasti na školení. Vítáni jsou i zájemci, kteří nevlastní čtenářskou legitimaci MZK.

Kontakt:

Martina Machátová, tel.: 541 646 170, e-mail: Martina.Machatova@mzk.cz.

 

školení

VĚDA                                  

9. 3. / 18.00

Objevování cizích světů - mise PLATO

Konferenční sál / přízemí

Koncem roku 2026 bude startovat vesmírná mise PLATO, jejímž úkolem je, mimo jiné, hledat druhou Zemi. PLATO je mise Evropské agentury ESA a vědci z České republiky jsou součástí jejího týmu. V přednášce se dozvíme o novinkách z výzkumu exoplanet i to, jak budou objevovány exoplanety právě v éře mise PLATO. Seznámíme se také s novým českým projektem spektrografu PLATOSpec, který bude uveden do provozu v roce 2024 na dalekohledu E152 na observatoři La Silla v Chile. A představíme i další projekty, které posunou naše poznání v nové dekádě, kdy bude startovat vesmírná mise ARIEL, na níž se čeští vědci také podílejí.

Přednáší RNDr. Petr Kabáth, Ph.D. Kontakt: Irena Vykoupilová, tel. 541 646 168.

VSTUP VOLNÝ

PLATO

SPOLEČNOST                                  

14. 3. / 15.00

Veřejný šachový turnaj – děti

Šachový koutek Eduarda Lendla / 1. patro

Přiveďte své děti nebo vnoučata změřit síly v šachu při veřejném šachovém turnaji, který v MZK pořádá šachový klub Lokomotiva každé druhé úterý v měsíci. Turnaj se koná v Šachovém koutku Eduarda Lendla v 1. patře knihovny. Přihlásit se mohou děti narozené roku 2007 a mladší přímo na místě konání při prezenci.

Veřejný šachový turnaj – děti

SPOLEČNOST     

18. 3. / 09.30 

Veřejný šachový turnaj 

Šachový koutek Eduarda Lendla / 1. patro

Přijďte změřit síly s členy šachové komunity při pravidelném veřejném šachovém turnaji, který v MZK pořádá šachový klub Lokomotiva každou třetí sobotu v měsíci. Hraje se dle švýcarského systému na devět kol, tempo 2x12 minut na partii s přídavkem 5 vteřin na tah. Turnaj se hraje podle Pravidel FIDE pro rapid šach a započítává se na rapid ELO ČR. Přihlašování v den a místě konání při prezenci.

Veřejný šachový turnaj

FILM         

20. 3. / 18.00  

Hello again - Ein Tag für immer (2020)

Konferenční sál / přízemí

Zazie žije se svýma dvěma nejbližšími přáteli ve společném bytě. Ani jeden z nich není schopný trvalého vztahu. Když ve své schránce najde pozvánku na svatbu svého bývalého přítele Phillipa s její věčnou rivalkou Franziskou, je přesvědčena, že musí svého přítele zachránit před největší chybou jeho života. Její pokus o sabotáž svatby dopadne však jinak, než si představovala. Film v němčině s anglickými titulky.

VSTUP VOLNÝ

FILM

VZDĚLÁNÍ        

21. 3. / 09.30

Patenty a užitné vzory - právní ochrana technických řešení

Počítačová učebna / 6. patro

Na začátku školení budete seznámeni Ing. Radkou Peňázovou z Agentury pro podnikání a inovace s možností získat finanční podporu pro oblast ochrany průmyslového vlastnictví. Poté vás Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., z Úřadu průmyslového vlastnictví ČR provede problematikou patentů a užitných vzorů. Pomocí jednoduchých ukázek si také prakticky vyzkoušíte vyhledávání v největší volně přístupné patentové databázi Espacenet.

Vzdělávací akce může být přínosná nejen pro vynálezce a inovátory, kteří přemýšlejí o ochraně svého vynálezu, ale také pro firmy, podnikatele a další zájemce, kteří zjišťují stav techniky či hledají podněty pro výrobu nových produktů. Účast je bezplatná, ale na akci je nutné se předem registrovat.

vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ    

23. 3. / 16.30 

Online: Základní zdroje šedé literatury

Lektor:  PhDr. Martina Machátová, Moravská zemská knihovna v Brně.

Anotace:

Na školení získáte přehled o českých a zahraničnách bezplatných databázích a portálech, v nichž lze hledat bibliografické záznamy a někdy i plné texty dokumentů, které neprocházejí standardním vydavatelským procesem a které nejsou běžně dostupné prostřednictvím tradičních distribučních kanálů, např. vysokoškolské kvalifikační práce, výzkumné a technické zprávy, preprinty či interní materiály. Tyto dokumenty mohou být přínosné pro zájemce o odbornou literaturu.

Program:

Část I: 16:30–17:30: České zdroje šedé literatury

 • Úvod do problematiky šedé literatury.
 • Portál NUŠL - Národní úložiště šedé literatury.
 • Portál Theses.
 • ASEP - Automatizovaný systém evidence publikací Akademie věd ČR.
 • Repozitar.cz - Repozitář vědeckých prací.
 • Přestávka: 17:30–17:45
Část II: 17:45–19:00: Zahraniční zdroje šedé literatury
 • CRZP - Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác.
 • CREPČ - Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti.
 • NDLTD - The Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
 • The DART-Europe E-theses Portal.
 • CORE - COnnecting REpositories.
 • OSF Preprints.

Přihlášky:

Účast je bezplatná, ale je nutné se předem přihlásit do čtvrtka 23. března 2023 do 10 hod. prostřednictvím elektronického registračního formuláře, který najdete zde. Přihlášky budou zpětně potvrzeny e-mailem. Pokud obratem neobdržíte automaticky generovaný e-mail s potvrzením Vaší účasti, můžete si ověřit Vaši registraci na níže uvedeném kontaktu. Přihlášení účastníci obdrží  před školením odkaz, pomocí kterého se ke školení připojí, instrukce k připojení a podklad ke školení. Vítáni jsou samozřejmě i zájemci, kteří nevlastní čtenářskou legitimaci MZK.

Kontakt:

Martina Machátová, studovna přírodních a technických věd v 6 p., tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz.

Těšíme se na Vaši účast.

vzdělávání

VĚDA   

23. 3. / 18.00 

Curiosity - deset let na Marsu

 Konferenční sál / přízemí

V srpnu loňského roku uběhlo deset let od chvíle, kdy na povrchu Marsu přistála robotická sonda Mars Scientific Laboratory, známější pod názvem Curiosity. V přednášce se podíváme na to, jak je takový robot zkonstruován, jaké nové technologie bylo nutné pro jeho konstrukci vyvinout a jak je možné, že v tak nehostinném prostředí vydržel fungovat více než deset let.

Přednáší doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.

Kontakt: IRENA Vykoupilová, tel. 541 646 168.

Přednáška bude tlumočena do českého znakového jazyka. 

VSTUP VOLNÝ

věda

FILM       

27. 3. / 18.00 

Silkwood (1983)

Konferenční sál / přízemí

Film, který podle skutečných událostí natočil známý americký režisér Mike Nichols, vypráví o ženě, jež zemře za podivných okolností těsně předtím, než se jí podaří prozradit novinářům pravdu o nedostatečné ochraně zaměstnanců před radioaktivitou v jaderné továrně, kde pracovala. Byla to nehoda nebo vražda? Případ nebyl dodnes vyřešen, ale odvaha Karen Silkwoodové, která nepodlehla psychickému nátlaku, i po smrti inspiruje politické aktivisty a ochránce životního prostředí. 

ENGLISH: A worker at a plutonium processing plant is purposefully contaminated, psychologically tortured and possibly murdered to prevent her from exposing worker safety violations at the plant.

VSTUP VOLNÝ

FILM

SPOLEČNOST                                    

28. 3. / 18.00

Přednáška k 300. výročí korunovace Karla VI. na českého krále (1723)

Konferenční sál / přízemí

Provedení gratulačního hudebně dramatického díla La concordia deʼpianeti dne 19. listopadu 1723 ve Znojmě bylo vyvrcholením dvorských slavností spojených s korunovační cestou císaře Karla VI. (1685–1740) do českých zemí. Díky novodobému provedení pod názvem Harmonie planet v Brně dne 7. února 2023 mělo publikum možnost toto dílo, zkomponované skladatelem Antoniem Caldarou (1671–1736) na italské libreto Pietra Pariatiho (1665–1733), vyslechnout v podání předních současných českých i zahraničních pěvců.

Obsahem přednášky je rozbor tohoto díla s hudebními ukázkami. Přednáší Mgr. Irena Veselá, Ph.D.

VSTUP VOLNÝ

český král

LITERATURA                                    

29. 3. / 18.00

Host Českého literárního centra: Večer s autorkou Alenou Mornštajnovou

Konferenční sál / přízemí

Co ji přivedlo k psaní? Jak jí úspěch románů změnil život? Jakým tématům se ve své tvorbě věnuje a proč? O čem bude nová kniha Les v domě (Host, květen 2023)?
Rozhovor s úspěšnou spisovatelkou (více než 600 tisíc prodaných knih), překládanou do 16 jazyků, včetně autorského čtení z nového románu! Moderuje Martin Krafl, vedoucí CzechLit.

VSTUP VOLNÝ

Mornštajnová

 

Program se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.

MMBPoslední aktualizace: 24.03.2023, 13:17