Novinky z MZK - duben 2024

Milé čtenářky a milí čtenáři,

jarní sluneční paprsky se nezadržitelně derou i do skleněného průčelí naší moderní budovy. Vězte, že za ním naleznete i v měsíci dubnu pestrý kulturní a vzdělávací program. Za všechny mi dovolte vás srdečně pozvat na příklad na Plazmový vesmír - žhavé výstřiky, film Bullitt či 1. letošní přednášku pod značkou Knihovny Milana Kundery - Jiří Přibáň: Věčný návrat do střední Evropy.

UPOZORNĚNÍ:

Až do 15. dubna 2024 probíhají v 7. patře stavební úpravy. Z tohoto důvodu je UZAVŘENA Studovna přírodních a technických věd a Týmová studovna. Více informací zde: https://www.mzk.cz/aktuality/docasne-uzavreni-studovny-prirodnich-technickych-ved-tymove-studovny.

Těšíme se na vás.

Tým MZK.

VÝSTAVY

11. 3. – 11. 5. 2024

Výstava: Vilém Reichmann. Každá věc je počátkem básně

Galerie / přízemí

Moravská zemská knihovna představuje formou retrospektivní výstavy osobnost Viléma Reichmanna. Fotograf, karikaturista a imaginativní výtvarník prožil celý život v Brně. Byl zakládajícím členem Sdružení Q a postsurrealistické skupiny Ra, která výrazně ovlivnila jeho tvorbu.

Patří k nejvýraznějším nefigurativním, surrealistickým fotografům mezinárodního významu.Své fotografické dílo utvářel v cyklech, které celý život doplňoval. Cyklus Grafogramy, založený na výtvarných experimentech v procesu fotografie, je obdivuhodným dílem, uznávaným u nás i v zahraničí. Proslavil se černobílými imaginativními fotografiemi, založenými na poetice náhodných setkání, tvarových analogií či zvětšených detailů.

KURÁTORKA: Johana Kratochvíla ve spolupráci s Miroslavem Myškou

KONCEPT VÝSTAVY / DESIGN: Johana Kratochvíla, signatura.cz

AUTORKA PROJEKTU / REALIZACE / REDAKCE: Jitka Matušková

FOTO V. REICHMANNA: Jiří Víšek 

8. 3. – 3. 5. 2024

Oči Brna: Bohumil Hrabal

Foyer / přízemí

Ve čtvrtek 28. března 2024 uplyne 110 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů druhé poloviny 20. století a brněnského rodáka Bohumila Hrabala. Datum narození známe. Kdy však dochází ke zrodu Bohumila Hrabala jako spisovatele? Hrabalova cesta na literární výsluní nebyla přímočará ani jednoduchá. Zmapovat se ji pokusí výstava v přízemí Moravské zemské knihovny. 

2. 4. – 30. 4. 2024

Život a dílo Franka Gehryho

Americké centrum / 3. patro 

Při práci na dlouhodobém projektu "Frank Gehry: Životní dílo ve výtvarné fotografii" fotograf DAN ALKA nalezl v biografiích Franka Gehryho, rozhovorech s ním, dokumentárních filmech i jinde, zajímavé informace, citace a inspirační zdroje, které přibližují dílo tohoto významného amerického architekta.

Jáchym Sůra doplnil tyto texty sérií 12 kreseb zobrazujících působivé a klíčové momenty ze života Franka Gehryho. 

24. 4. – 22. 6. 2024

Proměna tramvajové smyčky

Foyer / 7. patro

Jak naložit s městským prostorem, který ztratí svoji dosavadní funkci? Co se stane s tramvajovou smyčkou, na které se už tramvaje nebudou otáčet? Tématem transformace dopravní infrastruktury ve veřejný prostor se zabývali studenti a studentky 2. ročníku oboru Zahradní a krajinářská architektura na ZF Mendelu a navázali tak na aktuální prověřování změn v dopravě na půdě Kanceláře architekta města Brna.

Středem zájmu byla točna na Merhautově ulici, která se ve studentských návrzích přeměnila na drobné náměstí/ park/ zelené nároží s novými funkcemi a s velkým dopadem na své okolí. 

 

 

OSTATNÍ AKCE

SPOLEČNOST

3. 4. / 17:00

Použvej MoZeK: František Vrábel: DEZINFORMACE A UMĚLÁ INTELIGENCE: ODVRÁCENÁ STRANA TECHNOLOGICKÉHO POKROKU

Konferenční sál / přízemí

Tato přednáška se zaměřuje na dynamický vývoj dezinformací v digitálním věku, sleduje jejich evoluci od jednoduchých lživých zpráv až k sofistikovaným operacím tzv. kognitivního válčení. Podíváme se, jak se dezinformace proměnily v nástroje informačních a psychologických operací a jak umělá inteligence (UI) hraje klíčovou roli v této transformaci.

Prozkoumáme použití UI pro vytváření přesvědčivých deepfakes, které mohou manipulovat veřejným míněním, a současně se zaměříme na potenciál UI v detekci a obraně proti dezinformačním kampaním. Přednáška také nabídne pohled na etické právní aspekty používání UI v kontextu dezinformací, včetně otázek soukromí, svobody projevu a regulace.

Cílem je poskytnout posluchačům hlubší porozumění pro komplexní výzvy, které dezinformace a UI představují v současné digitální době, a povzbudit kritické myšlení a diskusi o budoucích směrech vývoje v této oblasti.

VSTUP ZDARMA 

LITERATURA

4. 4. / 08:30 - 18:00

Výstava - Odborná zahraniční literatura

 Zahraniční knihovna MZK / 3. patro

V zahraniční knihovně MZK budou po celý den vystaveny nejnovější tituly zahraniční literatury. Prosíme naše návštěvníkygaranty zaměstnance o tipy na nákup toho nejlepšího.   

VSTUP ZDARMA

LITERATURA

9. 4. / 19:00

Nejdůležitější je psát život. Scénické čtení z děl Bohumila Hrabala

Konferenční sál / přízemí 

U příležitosti výročí narození Bohumila Hrabala připravila Moravská zemská knihovna ve spolupráci s režisérem Ivem Krobotem scénické čtení z nejvýznamnějších Hrabalových děl.

Texty v interpretaci studentů divadelní fakulty JAMU se prolínají s hudebními vstupy pod uměleckým vedením Dady Klementové

VSTUP ZDARMA 

ŠKOLENÍ

11. 4. / 09:00 - 11:30

Online: Kde a jak hledat odbornou literaturu?

Online

Lektor: 

PhDr. Martina Machátová, Moravská zemská knihovna v Brně.

Anotace:

Na online školení se nejprve dozvíte, jak připravit dotaz pro vyhledávání literatury 
v elektronických informačních zdrojích. Poté si formou jednoduchých praktických ukázek projdeme bezplatné multioborové databáze, jež obsahují informace o knihách a článcích odborného charakteru. Vzdělávací akce je určena všem zájemcům o odbornou literaturu. Zejména ji doporučujeme studentům, kteří hledají literaturu ke studiu nebo k závěrečné písemné práci. 

Program:

Blok I: 9:00–9:50

 • Úvod do problematiky zpracování rešerší a vyhledávání v elektronických informačních zdrojích.
 • Centrální portál knihoven Knihovny.cz.
 • Katalog Moravské zemské knihovny v Brně (orientačně).

Přestávka: 9:50–10:00

Blok II: 10:00–10:45

 • Google Knihy.
 • Google Scholar.
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals.

Přestávka: 10:45–10:55

Blok III: 10:55–11:30

 • Paperity.
 • WorldCat.

Registrace:

Účast je bezplatná, ale je vhodné se předem registrovat do středy 10. dubna 2024 do 13 hod. prostřednictvím formuláře, který najdete ve spodní části této webové pozvánky. Pokud obratem neobdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení účasti, doporučujme ověřit registraci na níže uvedeném kontaktu. Přihlášeným zájemcům bude před vzdělávací akcí zaslán e-mailem link k připojení a podklad k případnému procvičování, po školení obdrží registrovaní účastníci odkaz, na němž si budou moci stáhnout prezentace. Předem nepřihlášení zájemci se mohou připojit k online vzdělávací akci prostřednictvím odkazu, který bude zveřejněn asi 30 min. před školením na této pozvánce na webu. Neregistrovaní účastníci neobdrží po online akci odkaz na místo, kde bude možné stáhnout prezentace, v případě potřeby nemohou ani získat osvědčení o účasti na školení. Vítáni jsou i zájemci, kteří nevlastní čtenářskou legitimaci MZK.

Kontakt:

Martina Machátová, tel.: 541 646 170, e-mail: Martina.Machatova@mzk.cz.

VĚDA

11. 4. / 19:00

Plazmový vesmír - žhavé výstřiky

Konferenční sál / přízemí

Vesmír je plný ionizované látky - plazmatu, ovládaného magnetickými poli. Výstřiky žhavé látky unikají do okolního prostoru nejen ze Slunce, ale též z ostatních hvězd, galaktických jader i celých galaxií. Plazmové chuchvalce a provazce pak ovlivňují dějě v okolním vesmíru a dokážou připravit nejednu atraktivní podívanou.

Přednáší prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

Kontakt: Irena Vykoupilová, tel. 541 646 168.

VSTUP ZDARMA

ŠKOLENÍ

18. 4. / 09:30 - 14:30

Úvod do problematiky průmyslových práv

Počítačová učebna / 6. patro

Lektor:

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR.
Ing. Radka Peňázová, Agentura pro podnikání a inovace.

Charakteristika:

Na začátku školení budete seznámeni Radkou Peňázovou s možnostmi získání finanční podpory pro oblast ochrany průmyslového vlastnictví. Potom vám Hana Churáčková poskytne přehled o možnostech ochrany průmyslových práv v ČR (co chrání patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky a zeměpisná označení, jejich přihlašování). Také si vyzkoušíte na počítači formou jednoduchých praktických ukázek hledání v databázích, jež jsou bezplatně přístupné na webu Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Vzdělávací akce může být přínosná nejen pro firmy, podnikatele, studenty, vědce a inovátory, kteří přemýšlejí o ochraně svých nápadů, ale i pro zájemce hledající inspiraci pro výzkum, vývoj a výrobu nových produktů.

Program:

Blok I: 9:30–11:00   

 • Inovační vouchery - ochrana práv průmyslového vlastnictví - výzva III - dotační podpora z OP TAK (Ing. Radka Peňázová, Agentura pro podnikání a inovace).
 • Úvod do oblasti průmyslového vlastnictví, právní ochrana jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví v ČR (Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR).

Přestávka: 11:00–11:15

Blok II: 11:15–12:15 (Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR).

 • Databáze patentů a užitných vzorů.

Přestávka: 12:15–13:00

Blok III: 13:00–14:30 (Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR).

 • Databáze ochranných známek.
 • Databáze průmyslových vzorů.
 • Databáze označení původu a zeměpisných označení.
 • Databáze správních a soudních rozhodnutí.

Přihlášky:

Účast je bezplatná. S ohledem na omezený počet míst je nutné se předem přihlásit do úterý 16. dubna 2024 do 13 hod. prostřednictvím elektronického registračního formuláře, který najdete ve spodní části této pozvánky. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity místnosti dle pořadí přijetí a zpětně potvrzeny e-mailem. Pokud obratem neobdržíte automaticky generovaný e-mail s potvrzením Vaší registrace, můžete si ověřit Vaši účast na níže uvedeném kontaktu. Vítáni jsou samozřejmě i zájemci, kteří nevlastní čtenářskou legitimaci MZK.

Kontakt:           

Martina Machátová, e-mail: Martina.Machatova@mzk.cz, tel.: 541 646 170.

Doprava:

Z ústředního autobusového a hlavního vlakového nádraží jet tramvají č. 12 (směr Technologický park), vystoupit na zastávce Nerudova, pokračovat pěšky ve směru jízdy tramvají k budově MZK.   

Parkování:

Bezplatné parkování je v blízkosti budovy MZK problematické. Nedaleko budovy MZK se nachází placené parkoviště na ul. Veveří (prostor mezi Poliklinikou Zahradníkova, Stavební fakultou VUT a Právnickou fakultou MU). Informace ohledně parkování v Brně najdete zde: https://www.parkovanivbrne.cz/.

Banner Školení

SPOLEČNOST

20. 4. / 09:30

Veřejný šachový turnaj

 Konferenční sál / přízemí

Přijďte změřit síly s členy šachové komunity při pravidelném veřejném šachovém turnaji, který v MZK pořádá šachový klub Lokomotiva každou třetí sobotu v měsíci. Turnaj se koná v konferenčním sále v přízemí knihovny. Hraje se dle švýcarského systému na 9 kol, tempo 2x12 minut na partii s přídavkem 5 vteřin na tah. Turnaj se hraje podle Pravidel FIDE pro rapid šach a započítává se na rapid ELO ČR. Přihlášování v den a místě konání při prezenci.

VSTUP ZDARMA

FILM

22. 4. / 18:00

Filmové pondělí: Bullitt (1968)

Konferenční sál / přízemí

Policejní poručík Frank Bullitt (Steve McQueen) dostává velmi důležitý úkol: ochránit po dobu 48 hodin klíčového svědka Johnyho Rosse, který má vypovídat před senátním výborem proti mafiánské organizaci. Klasika kriminálního žánru, proslulá je zejména automobilovou honičkou v ulicích kopcovitého San Francisca a hereckým výkonem Stevea McQueena v roli mlčenlivého a zatvrzelého policisty.

Film je promítán v angličtině s českými titulky.

ENGLISH: A nonconformist San Francisco cop is determined to find the underworld kingpin who killed the witness under his protection.

Film is screened in English with Czech subtitles.

VSTUP ZDARMA / FREE ENTRY

ŠKOLENÍ

23. 4. / 16:00

Umělá inteligence a její vliv na svět informací

Počítačová učebna / 6. patro

Tento kurz je určen pro seniory a starší dospělé, kteří chtějí porozumět roli umělé inteligence ve světě informací. Účastníci se seznámí s tím, co umělá inteligence je a jak funguje, a prozkoumají její využití v každodenním životě. Budeme zkoumat, jak umělá ovlivňuje způsob, jakým přijímáme a interpretujeme informace, a její dopad na naše rozhodování.

Důraz bude kladen na rozvoj kritického myšlení a digitální gramotnosti. Interaktivní část kurzu nabídne příklady využití umělé inteligence a diskuzi o jejích společenských dopadech. Cílem je poskytnout účastníkům znalosti pro orientaci v digitálním světě.

VHODNÉ PRO SENIORY 

VSTUP ZDARMA

ŠKOLENÍ

24. 4. / 10:00- 14:30

 Patenty a užitné vzory - právní ochrana technických řešení

Počítačová učebna / 6. patro

Školitel:

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastniství ČR. 

Poznámka:

Na školení získáte základní informace k problematice patentů a užitných vzorů. Pomocí jednoduchých ukázek si také prakticky vyzkoušíte vyhledávání v největší volně přístupné patentové databázi Espacenet. Vzdělávací akce může být přínosná nejen pro vynálezce a inovátory, kteří přemýšlejí o ochraně svého vynálezu, ale také pro firmy, podnikatele a další zájemce, kteří zjišťují stav techniky či hledají podněty pro výrobu nových produktů.

Program:

 • Blok 1,  10:00–11:15 hod.: Úvod do problematiky právní ochrany technických řešení – patentů a užitných vzorů.

(Co lze a nelze chránit patentem a užitným vzorem, rozdíl mezi patentem a užitným vzorem, přihláška vynálezu a užitného vzoru, průběh řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, poplatky, účinky ochrany, možnosti přihlašování do zahraničí).      

 • Přestávka: 11:15–11:30 hod.
 • Blok 2, 11:30–12:15 hod.: Třídník pro vynálezy a databáze patentů a užitných vzorů ÚPV ČR.
 • Přestávka: 12:15–13:00 hod.
 • Blok 3, 13:00–14:30 hod.: Espacenet.

(Praktické ukázky vyhledávání v největší bezplatné databázi patentů. Databáze Espacenet zachycuje více než 150 milionů patentových dokumentů, z nichž jsou mnohé přístupné zdarma
v plném textu).

Přihlášky:
Účast je bezplatná, je nutné se však do pondělí 22. dubna 2024 do 13 hod. předem přihlásit prostřednictvím elektronického registračního formuláře, který najdete ve spodní části této pozvánky. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity místnosti dle pořadí přijetí a zpětně potvrzeny e-mailem. Jestliže neobdržíte obratem automaticky generovaný e-mail potvrzující Vaší účasti, můžete si ověřit Vaši registraci na níže uvedeném kontaktu. Vítáni jsou také zájemci, kteří nevlastní čtenářskou legitimaci MZK.

Kontakt:

Martina Machátová, e-mail: Martina.Machatova@mzk.cz, tel.: 541 646 170.

Doprava:

Z ústředního autobusového a hlavního vlakového nádraží tramvají č. 12 (směr Technologický park), vystoupit na zastávce Nerudova, pokračovat pěšky ve směru jízdy tramvají k budově MZK.

Parkování:

Bezplatné parkování je v blízkosti budovy MZK problematické. Nedaleko budovy MZK se nachází placené parkoviště na ul. Veveří (prostor mezi Poliklinikou Zahradníkova, Stavební fakultou VUT a Právnickou fakultou MU). Další informace ohledně parkování v Brně najdete zde:https://www.parkovanivbrne.cz/.

SPOLEČNOST

24. 4. / 18:00

Vernisáž: Proměna tramvajové smyčky

Foyer / 7. patro

Komorní vernisáž výstavy studentských prací oboru Zahradní a krajinářské architektury ZF Mendelovy univerzity se uskuteční v 7. patře foyer knihovny.

VSTUP ZDARMA

VĚDA

25. 4. / 19:00

Trojúhelník v zajetí zákonitostí a náhod aneb podivná zpráva o konci světa

Konferenční sál / přízemí

Myslíte si, že o trojúhelníku už všechno víte? Pak budete možná překvapeni. Je vám všechno jasné, jako že jedna a jedna jsou dvě? Znejistíte, protože ani to nemusí být vždycky pravda. A jak s tím souvisí konec světa? Uvidíte, uslyšíte...

Přednáší doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.

Kontakt: Irena Vykoupilová, tel. 541 646 168.

VSTUP ZDARMA

SPOLEČNOST

29. 4. / 18:00

Jiří Přibáň: Věčný návrat do střední Evropy

Konferenční sál / přízemí

Paradox střední Evropy spočívá v tom, že periferie představují její centrum, zatímco centra, jakými byly Vídeň nebo Budapešť, jsou v širším geograficko-politickém kontextu evropské periferie svého druhu. Samotný termín "střední Evropa" má v sobě odstín periferie, který se nemůže poměřovat s koloniálními mocnostmi a jejich metropolemi, jakými jsou Londýn nebo Paříž, ale bez níž by přitom ani Británie nebo Francie nebyly Evropou.

Jedna z myšlenek českého právníka a sociologa Jiřího Přibáně, který momentálně působí na univerzitě v Cardifu, obsažená v jeho eseji „Věčný návrat do střední Evropy". Nejen o ní, ale o střední Evropě vůbec bude připravovaná přednáška v rámci kulturního programu Knihovny Milana Kundery.

Program se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.

MMB

Poslední aktualizace: 03.04.2024, 15:47