Novinky z MZK - květen 2024

Byl pozdní večer – první máj –

večerní máj – byl lásky čas.

Hrdliččin zval ku lásce hlas,

kde borový zaváněl háj.

O lásce šeptal tichý mech;

květoucí strom lhal lásky žel,

svou lásku slavík růži pěl,

růžinu jevil vonný dech....

Karel Hynek Mácha - Máj

Milé čtenářky a milí čtenáři,

není, myslím, slov, které by vystihovaly atmosféru měsíce května jímavěji. Přeji vám tedy krásný květen, snad z části strávený v naší knihovně.

POZOR: ve dny státního svátku, 1. a 8. května, máme ZAVŘENO.

Těšíme se na vás.

Anna Mrázová

VÝSTAVY

11. 3. – 19. 7. 2024

Výstava: Vilém Reichmann. Každá věc je počátkem básně

Galerie / přízemí

Moravská zemská knihovna představuje formou retrospektivní výstavy osobnost Viléma Reichmanna. Fotograf, karikaturista a imaginativní výtvarník prožil celý život v Brně. Byl zakládajícím členem Sdružení Q a postsurrealistické skupiny Ra, která výrazně ovlivnila jeho tvorbu.

Patří k nejvýraznějším nefigurativním, surrealistickým fotografům mezinárodního významu.Své fotografické dílo utvářel v cyklech, které celý život doplňoval. Cyklus Grafogramy, založený na výtvarných experimentech v procesu fotografie, je obdivuhodným dílem, uznávaným u nás i v zahraničí. Proslavil se černobílými imaginativními fotografiemi, založenými na poetice náhodných setkání, tvarových analogií či zvětšených detailů.

KURÁTORKA: Johana Kratochvíla ve spolupráci s Miroslavem Myškou

KONCEPT VÝSTAVY / DESIGN: Johana Kratochvíla, signatura.cz

AUTORKA PROJEKTU / REALIZACE / REDAKCE: Jitka Matušková

FOTO V. REICHMANNA: Jiří Víšek 

10. 5. – 19. 7. 2024

Oči Brna: Rudolf Brančovský

Foyer / přízemí

Ve výstavním cyklu Oči Brna představujeme Rudolfa Brančovského, osobitého výtvarného umělce, hudebníka a frontmana populární brněnské skupiny Poletíme? Výstava mapuje Brančovského tvorbu, kterou prostupuje typická nadsázka, hravost a humor. Návštěvníci si budou moci prohlédnout obrazy, ilustrace, objekty, rukopisy a další předměty z autorova osobního vlastnictví

RB
 

24. 4. – 22. 6. 2024

Proměna tramvajové smyčky

Foyer / 7.patro

Jak naložit s městským prostorem, který ztratí svoji dosavadní funkci? Co se stane s tramvajovou smyčkou, na které se už tramvaje nebudou otáčet? Tématem transformace dopravní infrastruktury ve veřejný prostor se zabývali studenti a studentky 2. ročníku oboru Zahradní a krajinářská architektura na ZF Mendelu a navázali tak na aktuální prověřování změn v dopravě na půdě Kanceláře architekta města Brna.

Středem zájmu byla točna na Merhautově ulici, která se ve studentských návrzích přeměnila na drobné náměstí/ park/ zelené nároží s novými funkcemi a s velkým dopadem na své okolí

 

29. 5. – 21. 7. 2024

Tchajwanské mikrosvěty

Foyer / 4., 5. a 6. patro

Panelová výstava „Tchajwanské mikrosvěty“ mapuje cestu moderní tchajwanskou literaturou od japonského koloniálního období až po současnost. V kontextu moderní světové literatury se autoři i texty zaměřují na psychologii postav i kolektivní paměť ostrova. Střídají perspektivy jeho obyvatel a z fragmentů budují celistvou atmosféru vzpomínek sdílených napříč generacemi. Výstava představuje tvorbu u nás dosud neznámých tchajwanských autorů a zároveň navazuje na předchozí překlady tchajwanské literatury, vydané v České republice po roce 2000. Poukazuje také na stopy, které v dílech tchajwanských spisovatelů zanechala Česká republika, její genius loci i tvorba zdejších autorů. Nabízí tak dialog mezi dvěma krajinami a propojení literárních světů napříč kontinenty.

Výstavu připravilo Národní muzeum tchajwanské literatury v Tchaj-nanu (National Museum of Taiwan Literature) spolu s nakladatelstvím Mi:L Publishing ve spolupráci s Mezinárodním sinologickým centrem Chiang Ching-kuovy nadace při Univerzitě Karlově

K výstavě vyšla v roce 2021 publikace Vzpomínky a sny na obratníku Raka (tchajwanští autoři textů: Tchung Wejke, Lü Chežuo, Syaman Rapongan, Walis Nokan, Jang Čao, Li Jü, Čchiou Miaoťin, Luo Iťün, Wu Mingi, Chuang Čchungkchaj), 448 stran.

 

 

OSTATNÍ AKCE

SPOLEČNOST

14. 5. / 15:30

Šachový turnaj dětí

Konferenční sál / přízemí

Přiveďte své děti nebo vnoučata změřit síly při veřejném šachovém turnaji, který v MZK pořádá šachový klub Lokomotiva každé druhé úterý v měsíci. Turnaj se koná v Konferenčním sále v přízemí knihovny. Přihlásit se mohou děti narozené roku 2008 a mladší přímo na místě konání při prezenci.

Startovné činí 100 Kč.

VSTUP ZDARMA 

ŠKOLENÍ

16. 5. / 16:30

Digitální knihovny v ČR

Online

Na webináři si ukážeme nejrozsáhlejší digitální knihovny budované v ČR a další databáze, pomocí nichž se lze zdarma dostat k plným textům digitalizovaných dokumentů.

Prosím registrujte se předem prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je k dispozici ve spodní části pozvánky na webu: https://www.mzk.cz/sluzby/akce/online-digitalni-knihovny-v-cr

VĚDA

16. 5. / 19:00

Zatmění Slunce Mexiko - USA 2024 

Konferenční sál / přízemí 

Poutavé vyprávění o nevšedním jevu studovaném z různých stanovišť v Mexiku a USA. Přednáší vědci mezinárodního výzkumného týmu.

Kontakt: Irena Vykoupilová, tel. 541 646 168. 

VSTUP ZDARMA 


SPOLEČNOST

18. 5. / 09:30 

Veřejný šachový turnaj

Konferenční sál / přízemí 

Přijďte změřit síly s členy šachové komunity při pravidelném veřejném šachovém turnaji, který v MZK pořádá šachový klub Lokomotiva každou třetí sobotu v měsíci. Turnaj se koná v konferenčním sále v přízemí knihovny.

Hraje se dle švýcarského systému na 9 kol, tempo 2x12 minut na partii s přídavkem 5 vteřin na tah. Turnaj se hraje podle Pravidel FIDE pro rapid šach a započítává se na rapid ELO ČR. Přihlášování v den a místě konání při prezenci.

SPOLEČNOST

20. 5. / 18:00

Používej MoZek: Sociální sítě - Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok a ti další

Konferenční sál / přízemí

Chcete se dozvědět více o světě sociálních sítí, jako jsou Instagram, Facebook, Twitter, YouTube nebo třeba TikTok? Poskytneme vám základní přehled o tom, co tyto platformy jsou, jak fungují, a prozkoumáme jejich společenský dopad a důležitost. Důraz bude kladen na pochopení bezpečnosti a ochrany soukromí na těchto sítích.

Kurz je určen nejen pro ty, kteří chtějí sociální sítě aktivně využívat, ale i pro ty, kteří si přejí získat jasný přehled o tom, proč jsou sociální sítě populární a jaký mají vliv na společnost. Cílem je poskytnout účastníkům dostatek informací, aby mohli pochopit tento fenomén a případně se rozhodnout, zda a jak je využívat

VSTUP ZDARMA


 

LITERATURA

21. 5. / 16:30 

Reading Group: I Must Betray You / Ruta Sepetys

Malý sál / 1. patro

Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné anglicky psané literatury. Setkání skupiny probíhají v angličtině a konají se jednou za dva měsíce. Knihu si můžete vyzvednout v Zahraničních knihovnách ve 2. poschodí. K dispozici je omezený počet výtisků. Pro rezervaci knih pište na zhr@mzk.cz.                                                                                                                                         

Come and join our Reading Group to discover the diversity of contemporary english written literature.

The meetings are held once in two months and the communication language is English.

You can borrow the book at the Foreign Libraries. There is a limited number of copies.

To reserve the book please write to: zhr@mzk.cz. 

VĚDA

21. 5. / 18:00

Vizualizace středověku s využitím počítačových technologii

Konferenční sál / přízemí

Přednáška přináší unikátní pohled na metody a postupy využívané pro vizuální interpretaci zmizelé minulosti, a to na příkladu středověkých lokalit.

Archeologové totiž velmi často nacházejí pouze otisk toho, co bylo nad zemí. Právě využití počítačových technologií umožňuje rekonstruovat nejen idealizovanou podobu minulosti, ale v současnosti už i přinášet možnou variabilitu zaniklých struktur.

VSTUP ZDARMA

VĚDA

23. 5. / 19:00

Jaderné zdroje pro návrat na Měsíc a expanzi na Mars

Konferenční sál / přízemí

Již příští rok by se mohla k Měsíci vypravit mise Artemis II se čtyřmi astronauty. Po více než půl století lidská noha stane opět na povrchu našeho souputníka. Tentokrát půjde o trvalejší návrat. Aby mohly automaty i lidé pracovat na povrchu Měsíce i během dlouhé měsíční noci, je nutné zajistit jaderné zdroje, které dodají potřebné teplo a elektřinu. Jedná se o radionuklidové zdroje a reaktory.

Tato zařízení potřebujeme i pro práce na povrchu Marsu během zimního období či písečných bouří. Jaderné reaktory též zrychlí cestu kosmických lodí k Marsu. To je důležité v případě lidské posádky, pro kterou je vystavení kosmickému záření kritické. Rozebereme novinky v přípravě vesmírných jaderných reaktorů a radionuklidových generátorů energie a také co se v případě misí k Měsíci a Marsu chystá.

Přednáší RNDr. Vladimír Wagner, CSc.

Kontakt: Irena Vykoupilová, tel. 541 646 168.

VSTUP ZDARMA 

FILMOVÉ PONDĚLÍ 

27. 5. / 18:00

Film: Platoon (1986)

 Konferenční sál / přízemí

Tom Berenger, Willem Dafoe a Charlie Sheen se představují v hlavních rolích působivého, strhujícího a nemilosrdně brutálního příběhu o tom, co dokáže chaos a hrůza války ve Vietnamu udělat z amerického vojáka. (Bontonfilm)

Film je promítán v angličtině s českými titulky

ENGLISH: Chris Taylor, a neophyte recruit in Vietnam, finds himself caught in a battle of wills between two sergeants, one good and the other evil. A shrewd examination of the brutality of war and the duality of man in conflict.

Film is screened in English with Czech subtitles.

VSTUP ZDARMA / FREE ENTRY

LITERATURA

28. 5. / 19:00

Večer literárních rezidencí: Charles Kraszewsk

Café Kaprál, Údolní 487/17, 602 00 Brno-střed 

Charles S. Kraszewski je americko-polský básník a překladatel z češtiny, slovenštiny a polštiny. Studoval na Jagellonské univerzitě v Krakově (1984–1986) a v roce 1990 získal doktorát na Pensylvánské univerzitě, kde studoval pod vedením prof. Rio Preisnera.

Z češtiny do angličtiny přeložil romány Bomba Funk Karla Veselého, Slib Jiřího Kratochvila, Kudy šel anděl Jana Balabána, Tajemství mého pobytu v Rusku Jaroslava Haška, sbírku povídek Možná, že odcházíme Jana Balabána nebo Tyrolské elegie Karla Havlíčka Borovského. Vydal tři vlastní sbírky básní v angličtině a dvě v polštině.

ŠKOLENÍ

29. 5. / 16:30

 Informační brány pro vyhledávání odborné literatury

online

Na školení se formou jednoduchých praktických ukázek seznámíte se zahraničními bezplatnými informačními branami, které umožňují souběžné hledání v celé řadě databází a depozitářů z jednoho přístupového místa. Tyto brány pokrývají několik milionů dokumentů odborného charakteru, z nichž mnohé jsou přístupné zdarma v plném textu. Prostřednictvím těchto bran se lze dostat k celé řadě článků, studií, výzkumných a technických zpráv či vysokoškolských kvalifikačních prací.

Prosím registrujte se předem prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který najdete ve spodní části pozvánky na webu: https://www.mzk.cz/sluzby/akce/online-informacni-brany-pro-vyhledavani-odborne-literatury-6

VSTUP ZDARMA

LITERATURA

29. 5. / 18:00

Tchajwanské mikrosvěty: Myslet jako ostrov - Mapy duše III

Konferenční sál / přízemí

Literární večer s tchajwanskými hosty Shieh Zi-fan a Sie Kchaj-tche.

Pořadem provází výtvarník a nakladatel Tomáš Řízek. Po skončení autorského čtení bude zahájena výstava „Tchajwanské mikrosvěty“, představující tchajwanskou literaturu veřejnosti. Akce bude tlumočena do českého jazyka.

VSTUP ZDARMA

LITERATURA

30. 5. / 18:00

Petr Horký: Hausbot – rozhovory o životě a spokojenosti

Konferenční sál / přízemí

Baví vás povídání s inspirativními lidmi? Režisér desítek dokumentárních filmů, spisovatel a polárník Petr Horký vybral nejzajímavější rozhovory, které vedl s českými i světovými osobnostmi o jejich přístupu k životu a o tom, kam je dovedla jejich vlastní cesta.

Svoji knižní novinku Hausbot - rozhovory o životě a spokojenosti autor osobně představí v Moravské zemské knihovně. 

VSTUP ZDARMA

Program se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.

MMB

Poslední aktualizace: 09.05.2024, 15:14