Novinky z MZK - leden 2023

Milé čtenářky a milí čtenáři,

připravili jsme pro vás přehled všeho, co na vás v lednu roku 2023 v Moravské zemské knihovně čeká. A není toho málo - výstavy, besedy, semináře a také jedno filmové překvapení. Po vánočních svátcích otevíráme opět v pondělí 2. ledna 2023 v 8.30 hodin. Podrobný rozpis otevírací doby najdete vždy na www.mzk.cz/oteviracidoba.

Celý tým MZK vám přeje krásné Vánoce a šťastný rok 2023!

PFKO

 

VÝSTAVY

2. 1. - 28. 2. 2023

Oči Brna: Pavel Gabzdyl

Foyer / přízemí

V cyklu Oči Brna tentokrát představujeme Mgr. Pavla Gabzdyla, pracovníka Hvězdárny a planetária Brno, který píše knížky o vesmíru, fotí Brno a učí studenty o Sluneční soustavě. Je po něm pojmenována planetka (43971) Gabzdyl. V roce 2013 mu byla za jeho popularizační činnost udělena Českou astronomickou společností cena Littera Astronomica. K vidění budou jak jeho grafické projekty pro Hvězdárnu, tak i jeho knihy a další zajímavosti.

Výstava Oči Brna: Pavel Gabzdyl

9. 1. - 26. 2. 2023

Šest žen

Foyer / 1. a 2. patro

V galerii významných brněnských osobností minulého století byly ženy a jejich činnost dlouho ve stínu mužských protějšků. My vám i proto na 7 panelech ukážeme reprezentantky různých činností: taneční a divadelní umělkyně, dvě ženy politického života, spisovatelka a fotografka.

Výstava Šest žen

9. 12. 2022 - 26. 2. 2023

Na cestě za svobodou

Foyer / 4., 5. a 6. patro

V posledních letech dochází k intenzivní vzájemné výměně mezi Českem a Tchaj-wanem. Obě společnosti zažili dlouhá desetiletí totalitního režimu, láska ke svobodě a touha po rovnosti mezi lidmi jsou proto základem jejich společných hodnot. Výstava na 16 posterech představuje české laické i odborné veřejnosti současnou podobu a stručnou historii tchajwanské literatury.

Otevírá tak pomyslné okno, jehož prostřednictvím se mohou její návštěvníci seznámit s hlavními směry ve vývoji tchajwanské literární tvorby, mezi které se mj. řadí i ekologická literatura, literatura původních obyvatel, genderová literatura a literatura lidských práv. Výstava vznikla s podporou těchto institucí: National Museum of Taiwan Literature, Ministry of Culture (Taiwan), Soochow University (Taiwan), Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého.

Na cestě za svobodou

19. 10. 2022 - 31. 1. 2023

Odvaž se poznat PRODLOUŽENO

Galerie / přízemí

Výstava se věnuje období osvícenství na Moravě, přibližně mezi léty 1740 a 1810. Jednou z charakteristik osvícenství je snaha o poznání světa a o proměnu společnosti skrze toto poznání, což shrnul Emmanuel Kant svým citátem "Odvaž se poznat". Nové znalosti a technologie se šířily napříč Evropou i mezi různými vrstvami společnosti.

Vznikaly také nové spolky a instituce, umožňující vzdělávání a právě z této doby pochází myšlenka založení Moravského zemského muzea, u kterého vznikla i Moravská zemská knihovna. Výstava přibližuje, jak tento proces probíhal v moravském prostředí, ať už mezi šlechtici a vzdělanci nebo na venkově, a také roli, kterou v něm hrály tištěné publikace všeho druhu, knihy, noviny a časopisy nebo třeba  i mapy. Výstava bude slavnostně zahájena 19. 10. od 17:30 v galerii MZK v přízemí.

Výstava Odvaž se poznat

 

OSTATNÍ AKCE

ŠACHOVÝ TURNAJ          ¨

10. 1. / 15.00                      

Veřejný šachový turnaj – děti

Šachový koutek Eduarda Lendla / 1. patro

Přiveďte své děti nebo vnoučata změřit síly v šachu při veřejném šachovém turnaji, který v MZK pořádá šachový klub Lokomotiva každé druhé úterý v měsíci. Turnaj se koná v Šachovém koutku Eduarda Lendla v 1. patře knihovny. Přihlásit se mohou děti narozené roku 2007 a mladší přímo na místě konání při prezenci.

Veřejný šachový turnaj – děti

 

LITERATURA         ¨

10. 1. / 16.30                      

Reading Group: White Teeth / Zadie Smith

Malý sál / 6. patro

Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné anglicky psané literatury. Setkání skupiny probíhají v angličtině a konají se jednou za dva měsíce. Knihu si můžete vyzvednout v Zahraničních knihovnách ve 2. poschodí. K dispozici je omezený počet výtisků. Pro rezervaci knih pište na zhr@mzk.cz.

Come and join our Reading Group to discover the diversity of contemporary english written literature. The meetings are held once in two months and the communication language is English. You can borrow the book at the Foreign Libraries. There is a limited number of copies. To reserve the book please write to zhr@mzk.cz.

Reading Group: White Teeth / Zadie Smith

 

LITERATURA         

11. 1. / 17.00                      

Německojazyčná literatura v českém překladu v roce 2022

Malý sál / 6. patro

Co stojí za vaši pozornost v uplynulém roce z českých překladů německojazyčné literatury? A co stojí za přečtení? Přednáška představí konkrétní autory a autorky z Německa, Rakouska a Švýcarska, jejich díla a recepci.

Německojazyčná literatura v českém překladu v roce 2022

 

OSTATNÍ   

12. 1. / 18.00                       

Pohled na současné Japonsko

Konferenční sál / přízemí

Foto přednáška z vybraných oblastí života japonské společnosti posledních let. Období covid pandemie, průběh olympijských her, asasinace premiéra, turismus v Kjótu, stavba moderních domů, problémy urbanizace.

Přednáší Ing. Ivo Plšek, M.A., M. P. P., Ph.D., odborný asistent Semináře asijských studií Masarykovy univerzity.

Pohled na současné Japonsko

 

LITERATURA  

18. 1. / 17.30                       

Vědecko-fantastická literatura na Tchaj-wanu

Konferenční sál / přízemí

Počátek, rozvoj a úpadek tchajwanské vědecko-fantastické literatury v kontrastu s nejvlivnější americkou vědecko-fantistickou literaturou na světě. Popis vývoje a srovnání budou hlavní linkou přednášky doc. Davida Uhra, Ph.D. z Katedry asijských studií Univerzity Palackého, která se koná v rámci výstavy o tchajwanské literatuře v MZK.

Vědecko-fantastická literatura na Tchaj-wanu

 

ŠACHOVÝ TURNAJ   

21. 1. / 9.30                                

Veřejný šachový turnaj

Konferenční sál / přízemí

Přijďte změřit síly s členy šachové komunity při pravidelném veřejném šachovém turnaji, který v MZK pořádá šachový klub Lokomotiva každou třetí sobotu v měsíci. Hraje se dle švýcarského systému na devět kol, tempo 2x12 minut na partii s přídavkem 5 vteřin na tah. Turnaj se hraje podle Pravidel FIDE pro rapid šach a započítává se na rapid ELO ČR. Přihlašování v den a místě konání při prezenci.

Veřejný šachový turnaj

 

 LITERATURA  

24. 1. / 17.00                                                        

Karel Hvížďala: Chvění je naděje. Autorské čtení s besedou.

Konferenční sál / přízemí

Novinář a esejista Karel Hvížďala je proslulý rozhovory s významnými osobnostmi především českého politického a kulturního světa. V „deníkových“ záznamech z jednoho roku zachycuje své soukromé úvahy, vzpomínky, komentáře i obavy na pozadí domácích i světových událostí.

Text oživují úryvky z korespondence s blízkými lidmi, jako jsou Jiří Suchý nebo Jacques Rupnik. Kniha je tak živým obrazem stavu (nejen) „soukromé“ autorovy planety. Na akci se připojí i host pana Hvížďaly editor Miloš Voráč. 

Literární večer moderuje publicista Zdenko Pavelka. 

Karel Hvížďala: Chvění je naděje. Autorské čtení s besedou.

 

ŠKOLENÍ ONLINE 

25. 1. / 9.00                                           

Informační zdroje z oblasti zdravotnictví a medicíny

Na online školení si společně projdeme databáze a portály, v nichž lze hledat české i zahraniční články a jiné dokumenty z oblasti lékařství, zdravotnictví a příbuzných vědních oborů. Řada publikací je přístupná bezplatně v plném textu.

Tato online vzdělávací akce je určena zejména pro žáky zdravotnických škol a studenty lékařských fakult, pro zdravotníky a lékaře a všechny další zájemce, kteří hledají důvěryhodné informace z oblasti medicíny a ošetřovatelství. Na online školení je nutné se předem zaregistrovat.

Informační zdroje z oblasti zdravotnictví a medicíny

 

OČI BRNA 

25. 1. / 18.00                                                        

Mé nejmilejší kosmické těleso, Měsíc!

Konferenční sál / přízemí

Zajímá vás Měsíc, jeho geologie, nebo vesmír obecně? Pak přijďte na besedu s největším odborníkem na Měsíc u nás! Pavel Gabzdyl je mezi svými kolegy astronomy znám především svou vášní pro Měsíc. Přijďte debatovat na témata týkající se Měsíce a dalších zajímavých vesmírných objektů. Těšíme se na vás!

Mé nejmilejší kosmické těleso, Měsíc!

 

ŠKOLENÍ ONLINE

26. 1. / 16.00                                       

Jak na Medvik a PubMed?

Potřebujete odbornou literaturu z oblasti zdravotnictví či lékařství a nevíte, kde a jak ji hledat? Na online workshopu poznáte dva základní bezplatné zdroje zaměřené na medicínu a příbuzné obory.

Databázi Medvik buduje Národní lékařská knihovna v Praze, PubMed spravuje Národní lékařská knihovna USA v Bethesdě. Na akci je nutné předem se zaregistrovat.

 

Informační brány pro vyhledávání odborné literatury

 

FILMOVÉ PONDĚLÍ                                    

30. 1. / 18.00

Filmové pondělí: New Year's Surprise

Konferenční sál / přízemí

UPOZORNĚNÍ: New Year's Surprise není název filmu! Opravdu vás čeká překvapení. Jediné, co můžeme prozradit je, že se po dlouhé odmlce můžete těšit na nejznámějšího brněnského cinefila Douglase. Film je promítán v angličtině s českými titulky.

WARNING: New Year's Surprise is not the title of the movie! You really are in for a surprise. All we can reveal is that you can look forward to Brno's famous cinefil Douglas after a long hiatus. The film is shown in English with Czech subtitles.

Filmové pondělí

 

OSTATNÍ                                  

31. 1. / 17.30

Miloš Štědroň, Jiří Kroupa: Opera v století osvícenství

Konferenční sál / přízemí

K zakončení výstavy "Odvaž se poznat!" jsme připravili přednášku, ve které nás dva brněnští odborníci zavedou do světa hudby doby osvícenství. Jiří Kroupa, historik umění a Miloš Štědroň, muzikolog, si připravili analýzu a srovnání dvou oper, které jsou aktuálně v repertoáru Janáčkova divadla: Alciny Georga Fridricha Händela a Kouzelné flétny Wolfganga Amadea Mozarta. Ukážeme si, jakou cestu urazila opera v 18. století.

Miloš Štědroň, Jiří Kroupa: Opera v století osvícenství

Program se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.

MMB

Poslední aktualizace: 17.01.2023, 07:56