Novinky z MZK - listopad 2022

Milé čtenářky a milí čtenáři,

rádi bychom vás upozornili na rozšíření otevírací doby. Od 7. listopadu 2022 je ve všední dny prodloužena až do 22.00 hodin. Podrobný rozpis otevírací doby najdete vždy na www.mzk.cz/oteviracidoba.

Otevírací doba (od 7. listopadu 2022):
Po-Pá: 08:30 – 22:00
So: 09:00 – 17:00

Připomínáme také, že nabízíme registraci zdarma zájemcům do 20 let včetně, což mohou příhodně využít především studenti prvních ročníků na VŠ.

registrace

Níže vám přinášíme pravidelný přehled akcí a výstav. Listopad pestrostí i počtem nezůstal nabitému říjnu nic dlužen, proto se můžete těšit na skutečně atraktivní program. Věříme, že si z nabídky našich akcí vyberete a těšíme se na setkání.

Příjemné dny vám přeje,

tým MZK.

 

VÝSTAVY

Odvaž se poznat
19. 10. – 22. 12. / galerie, přízemí

Výstava se věnuje období osvícenství na Moravě, přibližně mezi léty 1740 a 1810. Jednou z charakteristik osvícenství je snaha o poznání světa a o proměnu společnosti skrze toto poznání, což shrnul Emmanuel Kant svým citátem "Odvaž se poznat". Nové znalosti a technologie se šířily napříč Evropou i mezi různými vrstvami společnosti. Vznikaly také nové spolky a instituce, umožňující vzdělávání a právě z této doby pochází myšlenka založení Moravského zemského muzea, u kterého vznikla i Moravská zemská knihovna. Výstava přibližuje, jak tento proces probíhal v moravském prostředí, ať už mezi šlechtici a vzdělanci nebo na venkově, a také roli, kterou v něm hrály tištěné publikace všeho druhu, knihy, noviny a časopisy nebo třeba  i mapy. Výstava bude slavnostně zahájena 19. 10. od 17:30 v galerii MZK v přízemí.

 

Kriticky ohrožené jevy našich nářečí
19. 9. – 19. 11. / 5. a 6. patro

Rozumíte řeči svých prarodičů, přátel a známých z jiných koutů naší země, mluví-li nářečím? Rozumějí oni vám? Zajímá vás, jak odlišná jsou naše nářečí? Chcete se dozvědět více o řeči svého regionu? Rozdíly mezi nářečími českého jazyka prezentuje výstava s mapami nejohroženějších nářečních jevů i jevů stále živých. Tato výstava se se koná u příležitosti 70. výročí existence dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně.

 

Česká literatura v překladu 1989 – 2020
20. 9. – 22. 12. / 1. a 2. patro

„Je osudem malého národa a tedy malého jazyka, že o svoji pozici ve světové literatuře musí bojovat mnohem usilovněji než jazyky velké a že se musí smířit se skutečností, že v tomto zápase nemůže polevit” říká k tématu výstavy její autor, prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD. Výstava Česká literatura v překladu 1989 - 2020 přináší na 7 oboustranných panelech vhled do současné situace českého jazyka na poli světové literatury. Výstava reflektuje historii i současnost překladatelské problematiky, pomocí grafů zachycuje zajímavé trendy ve vydávání české literatury v zahraničí a v neposlední řadě se zabývá nejpřekládanějšími českými autory.

OČI BRNA

Oči Brna: Jakub Dvorský
1. 11. – 22. 12. / foyer, přízemí

MgA. Jakub Dvorský, oceňovaný tvůrce počítačových her, výtvarník, kreslíř a zakladatel studia Amanita Design představí v rámci cyklu Oči Brna animace, ukázky z her a publikace. K vidění budou také artefakty či postavičky z oceněných her Samorost 3, Machinarium nebo Pilgrims. Jakub Dvorský se podílel na tvorbě her pro společnosti Nike či HBO. Za výtvarné ztvárnění filmu a knihy Jana Svěráka "Kuky se vrací" byl nominován na Českého lva.

Jakub Dvorský

Awassa - Brno
2. 11. – 22. 12. / 7. patro

Rozvojový projekt "Ochrana awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny" řešený na Mendelově univerzitě dal příležitost studentům oboru Zahradní a krajinářské architektury na této univerzitě navrhovat etiopské město Awassa ve zcela odlišném kontextu. Výstava představuje výsledky ateliérového zadání a také aktuální podoby vybraných městských prostorů.

Awassa

 

Brněnští augustiniáni 19. století: úvahy o kráse a umění
22. 11. – 22.12. / 5. patro

Roku 1843 vstupuje do starobrněnského kláštera augustiniánů Johann Gregor Mendel, světově uznávaný zakladatel genetiky. Mezi Mendelovy spolubratry patřilo i několik badatelů, jejichž zájem směřoval do oblasti filozofie a umění. Právě jejich myšlenkový a umělecký odkaz představuje výstava Brněnští augustiniáni 19. století: úvahy o kráse a umění.

Augustiniáni

 

OSTATNÍ AKCE

Kde a jak hledat zahraniční odborné články?
1. 11. / 9.00 / videokonferenční místnost, 4. patro

Píšete kvalifikační práci či řešíte v zaměstnání nějaký náročný pracovní úkol? Nevíte, kde najdete články ze zahraničních odborných časopisů? Právě vám je určen tento online workshop.

Brno – Awassa
2. 11. / 18.00 / foyer, 7. patro

Zveme vás na komorní vernisáž výstavy studentských prací oboru Zahradní a krajinářské architektury Mendlovy univerzity. Vernisáž zahájíme ve foyer 7. patra komentářem a neformální debatou přímo u výstavy a následně se přesuneme do Malého sálu v 6. patře, kde proběhne krátká přednáška s projekcí.

Krym a ruské mocenské zájmy
3. 11. 2022 / 17.00 / konferenční sál, přízemí

Proč si Rusové Krym přivlastňují a systematicky kolonizují? Jaké jsou kořeny ruské anexe Krymu? Vědecký festival Týden Akademie věd ČR zavítá do MZK a s ním i specialista na dějiny ruského impéria doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc., Vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR zaměří svou přednášku na otázky geneze a vývoje ruských mocenských a kolonizačních cílů vůči Krymu.

Krym

Úvod do problematiky databází průmyslových vzorů

8. 11. / 10.00 / počítačová učebna, 6. patro

Na školení získáte základní informace o možnostech právní ochrany designu – vzhledu výrobku (proč právně chránit design, předmět ochrany, kde a jak podat přihlášku, poplatky, ochrana designu v zahraničí). Formou jednoduchých ukázek rovněž poznáte některé bezplatné databáze z uvedené oblasti. Školení vede Ing. Milena Vágnerová z Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.

Školení

Veřejný šachový turnaj – děti
8. 11. / 15.00 / Šachový koutek Eduarda Lendla

Přiveďte své děti nebo vnoučata změřit síly v šachu při veřejném šachovém turnaji, který v MZK pořádá šachový klub Lokomotiva každé druhé úterý v měsíci. Přihlásit se mohou děti narozené roku 2007 a mladší přímo na místě konání při prezenci.

šachový_turnaj_děti_620x280_WEB

Reading Group: Wonder/ R. J.: Palacio
8. 11. / 16.30 / malý sál, 6. patro

Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné anglicky psané literatury. Setkání skupiny probíhají v angličtině a konají se jednou za dva měsíce. Knihu si můžete vyzvednout v Zahraničních knihovnách ve 2. patře. K dispozici je omezený počet výtisků. Pro rezervaci knih pište na zhr@mzk.cz. Come and join our Reading Group to discover the diversity of contemporary english written literature.

The meetings are held once in two months and the communication language is English. You can borrow the book at the Foreign Libraries. There is a limited number of copies. To reserve the book please write to: zhr@mzk.cz.

reading_group_wonder

Kde a jak hledat odbornou literaturu?

9. 11. / 16.00 / počítačová učebna, 6. patro

Pomocí jednoduchých praktických ukázek zde získáte přehled o základních bezplatných multioborových databázích, v nichž lze hledat informace o knihách a článcích odborného charakteru. Školení je určeno všem zájemcům o odbornou literaturu. Školení je zdarma, ale je vhodné se předem přihlásit prostřednictvím registračního formuláře, který najdete na webové pozvánce.

Skoleni

Rodina ve víru dějin: Annette Bjergfeldt a Markéta Hejkalová 
9. 11. 2022 / 18.00 / konferenční sál, přízemí

Jak se liší životní osudy obyvatel dvou malých evropských zemí, vklíněných mezi velké světové hráče? V rámci festivalu Dny Severu se uskuteční beseda s dánskou spisovatelkou a písničkářkou Annette Bjergfeldt a českou spisovatelkou Markétou Hejkalovou. Moravská zemská knihovna akci pořádá ve spolupráci se Skandinávským domem. Moderuje Barbara Gregorová, úryvky čte herečka Kateřina Jebavá. Dánsky a česky, tlumočeno do češtiny.

Dny Severu

Odvaž se poznat!
10. 11. / 16.00 / galerie, přízemí

Komentovaná prohlídka výstavy „Odvaž se poznat!“, představující období osvícenství na Moravě na základě historických sbírek Moravské zemské knihovny. Výstavou provede její kurátor Jaroslav Stanovský.

ODVAZ SE POZNAT_WEB

Pluto - New Horizons. Za hranice poznaného.
10. 11. / 18.00 / konferenční sál, přízemí

Novinky z pozoruhodné cesty k Plutu a nejvzdálenějšímu prozkoumanému objektu Arrokothu. Přednáší prof. RNDr. M. Druckmüller, CSc. 

PLUTO_NEW_HORIZONS_WEB

Filmové pondělí: Berlin Alexanderplatz (2018-2020)
14. 11.  / 18.00 / konferenční sál, přízemí

Z Afriky pocházející Francis je jediný přeživší nelegální cesty do Evropy. Slibuje, že bude vést poctivý život a přichází do Berlína. Tady ale narazí na drogového dealera Reinholda. Film je volně inspirován jedním z prvních velkoměstských románů z roku 1929 stejnojmenného názvu od Alfreda Döblina. Film bude promítán v německém originále s českými titulky.

BERLIN_ALEXANDERPLATZ_WEB

Tina Stroheker: Hana oder Das böhmische Geschenk
15. 11. / 17.00 / malý sál, 6. patro

Kulturní spolek region Brno, Moravská zemská knihovna a Ústav germanistiky, nederlandistiky a nordistiky FF MU zvou na autorské čtení německé autorky Tiny Stroheker, která v Brně představí svou knihu Hana oder Das Böhmische Geschenk, vydanou nakladatelstvím Kröner. Kniha je poctou Haně Jüptnerové, absolventce brněnské germanistiky a disidentce z Vrchlabí, která zemřela v roce 2019.

TINA_STROHEKER_WEB

Veřejný šachový turnaj
19. 11. / 9.30 / konferenční sál, přízemí

Přijďte změřit síly se členy šachové komunity na pravidelném veřejném šachovém turnaji, který v MZK pořádá šachový klub Lokomotiva každou třetí sobotu v měsíci. Hraje se dle švýcarského systému na 9 kol, tempo 2x12 minut na partii s přídavkem 5 vteřin na tah. Turnaj se hraje podle Pravidel FIDE pro rapid šach a započítává se na rapid ELO ČR. Přihlašování v den a místě konání při prezenci.

šachovy_turnaj_620x280_WEB

Jiří Kroupa: Umění v době osvícenství na Moravě a jeho mecenáši
21. 11. 2022 / 17.30 / konferenční sál

Doprovodná akce k výstavě "Odvaž se poznat", přednáška profesora Jiřího Kroupy z FF MU. Profesor Kroupa, odborník na dějiny umění, je autorem Alchymie štěstí, zásadní publikace pro dějiny osvícenství na Moravě. Jeho přednáška doplní naši výstavu o širší kontext z hlediska uměleckého vývoje doby osvícenství.

Kroupa

Oči Brna: Game design a tvorba virtuálních světů
22. 11. 2022/ 18.00 / konferenční sál

Zajímají vás počítačové hry, jejich design a tvorba virtuálních světů? S počítačovým mágem MgA. Jakubem Dvorským budeme diskutovat o tom, jak se tvoří hry, animace a jak interaktivně vyprávět. Zeptat se můžete na cokoliv, co vás v rámci tématu zajímá, ať už to je tvorba her, nebo práce studia Amanita Design. Těšíme se na vás! It is a game :)

Jak internet využívat bezpečněji
23. 11. / 16.00 / malý sál, 6. patro

Používáte aktivně internet, ale máte obavu, abyste něco nepokazili a nedostali se do problémů? Chcete poznat pomůcku, která usnadňuje rozpoznávání nebezpečné elektronické komunikace a pomáhá odhalovat triky útočníků včas? Přednáška je určena především seniorům, ale bude vítán každý majitel počítače či mobilu. Pravidly pro bezpečné využívání internetu vás provede Mgr. David Kudrna z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Jak na

Ferdinand Šmikmátor: Jak se uskromnit, a přesto žít šťastně
24. 11. / 17.30 / konferenční sál, přízemí

Válka, inflace, drahé energie, klimatické katastrofy – to vše je bohužel realita dneška. Dynamické společenské změny mají nepříjemné dopady na životní úroveň a náladu obyvatelstva. Je zřejmé, že éra dosavadního relativního blahobytu a bezstarostného pocitu bezpečí je u konce. Naštěstí plnohodnotný a kvalitní život nemusí být nutně spojen pouze s materiálním zajištěním, ale velmi závisí na našich postojích a vztahu k okolí. 

Ing. Ferdinand Šmikmátor je spoluautorem bestselleru Ruka noci podaná, autorem titulu Potom – praktická příručka pro přežití a celoživotním propagátorem nekonvenčních cest životního stylu. V přednášce nám nabídne tipy i praktické ukázky, jak se s budoucími výzvami lépe vyrovnat - jak se přizpůsobit, a přesto si zachovat životní spokojenost a nadhled.

šmikmátor

Filmové pondělí: Dogma (1999)28. 11. / 18.00 / konferenční sál, přízemí

Poněkud nekorektní komedie Kevina Smithe (Clerks – fanoušci už ví) která vám nepomůže odpovědět na otázku po smyslu existence, ale rozhodně pobaví (alespoň otrlého diváka) a možná i dovzdělá v otázkách katechismu. Film je promítán v angličtině s českými titulky.

A somewhat politically incorrect comedy by Kevin Smith (Clerks - fans already know) which won‘t help you answer the question of the meaning of existence, but it will definitely entertain (at least the hardened viewer) and maybe even educate you on catechism issues. Film is screened in English with Czech subtitles.

Dogma

Strudlhofstiege/Strudlhofské schody/The Strudlhof steps
30. 11. / 18.00 / konferenční sál, přízemí

Cílem setkání je přiblížit a kriticky zhodnotit nejdůležitější dílo rakouského prozaika Heimito von Doderera Strudlhofstiege z roku 1951 a jeho aktuální překlad do češtiny. Každý z pozvaných hostů má za úkol překlenout víc než 70 let dlouhou vzdálenost, která současníky dělí od textu.

Kde a jak hledat zahraniční odborné články?
30. 11. / 16.00 / videokonferenční místnost, 4. patro

Píšete kvalifikační práci či řešíte v zaměstnání nějaký náročný pracovní úkol? Nevíte, kde najdete články ze zahraničních odborných časopisů? Právě vám je určen tento online workshop.

Program se uskutečňuje za finanční podpory města Brna.

Poslední aktualizace: 24.11.2022, 13:45