Novinky z MZK - Září 2023

Milí čtenáři,

konec prázdnin je tu. Věříme, že jste si užili krásné léto a načerpali potřebné síly. Moravská zemská knihovna pro vás na září připravila atraktivní kulturně vzdělávací program, z něhož si vyberou příznivci výtvarného umění (Vlasta Baránková, Pod skořápkou), sportu (šachová partie manželů Movsesjanových), i "MoZKofilové" (Miloš Gregor, Infodemie). Další akce pak naleznete na www.mzk.cz.

Připomínáme také, že od pondělí 4. září 2023 máme otevřeno od pondělí do pátku, 8.30-19.00 hodin. Zavřeno pak budeme mít 28. a 29. září 2023.

Zkrátka srdečně zveme do MZK!

Tým MZK

VÝSTAVY

5. 9. - 3. 10. 2023      

Brněnští ilustrátoři: Vlasta Baránková, Pod skořápkou

Galerie / přízemí

Podpora tvorby autorů, překladatelů a ilustrátorů dětské literatury je pro rok 2023 hlavní dramaturgickou linkou činnosti Českého literárního centra MZK. Moravská zemská knihovna v této souvislosti připravila pro své návštěvníky sérii výstav současných ilustrátorů dětské tvorby spojených svým životem a dílem s městem Brnem.

V jarním období byla představena tvorba a díla Pavla Čecha, od září se návštěvníci mohou těšit na prezentaci Vlasty Baránkové. Významná brněnská výtvarnice a ilustrátorka je držitelkou několika ocenění, její práce jsou zastoupeny v mnoha galeriích i soukromých sbírkách, a výstav se za svůj život dočkala nespočtu u nás i v zahraničí (Francie, Japonsko, Itálie, Belgie, Korea, atd.).

 • Výstava bude v MZK k vidění do 3. října!

6. 9. - 31. 10. 2023

Výstava Oči Brna: Eduard Lendl

Foyer / přízemí

Eduard Lendl (1893-1976), knihovník, šachista, rozhodčí, zakladatel jedné z největších sbírek šachové literatury v Evropě. Věnoval se nejen hře a trenérství, ale především systematické katalogizaci, třídění a organizaci šachových a vzdělávacích materiálů, čímž zásadně přispěl k efektivnímu vyhledávání zdrojů a dokumentů.

Publikace ze sbírky, kterou vytvořil, jsou dnes součástí fondu Šachového koutku Eduarda Lendla v Moravské zemské knihovně. Na výstavě budou prezentovány exponáty z osobního i pracovního života Eduarda Lendla, poháry a ocenění za hráčské úspěchy, fotografie i korespondence a chybět nebudou ani Lendlovy bibliografické publikace, překlad Pravidel šachové hry FIDE či metodické publikace ke studiu šachu.

Vystavena bude také řada dalších předmětů se šachovou tematikou, mimo jiné i vzácné dřevěné šachové figurky z přelomu 14. a 15. století, nález ze studny benediktinského probošství Na Luhu ze sbírky Muzea města Brna. Součástí výstavy bude unikátní sbírka mincí a bankovek se šachovými motivy, kterou zkompletoval šachový mecenáš Vlastimil Chládek. 

 • Výstava bude v MZK k vidění do 31. října

26. 9. - 26 10. 2023

Výstava Krajina pro brněnský vnitroblok 

Foyer / 7. patro

Vnitroblok v širším brněnském centru, nečekaně velký zelený prostor, do něhož se otevírají pohledy z oken vícepodlažních obytných domů. Můžete do něj vstoupit, pobývat v něm, nebo jen projít za svým vzdálenějším cílem, mnoho dalších funkcí ale prostor v současnosti nenabízí.

Jeho skrytý potenciál naplno rozehráli ve svých rozdílných individuálních přístupech a koncepcích studenti a studentky oboru Zahradní a krajinářská architektura na ZF Mendelu.

 • Výstava jejich prací je k vidění v 7. patře foyer Moravské zemské knihovny.

OSTATNÍ AKCE

KNIHOVNA

5. 9. / 17.00 

Vernisáž: Vlasta Baránková, Pod skořápkou

Konferenční sál / přízemí

Moravská zemská knihovna srdečně zve na vernisáž výstavy Pod skořápkou ilustrátorky Vlasty Baránkové, která v letošním roce slaví významné životní jubileum.

Představením její tvorby, přesahující hranice dětské ilustrace a hranice brněnského, lépe řečeno, českého prostředí, zakončí knihovna sérii výstav Brněnští ilustrátoři.

 • Výstava bude v MZK k vidění do 3. října!


OČI BRNA                                 

11. 9. / 15.00

Venkovní simultánní šachová partie s velmistry Julií a Sergejem Movsesjanovými

Exhibiční simultánní šachová partie s velmistryní a přebornicí ČR Julií Movsesjanovou a arménským velmistrem, mistrem světa a olympijským vítězem Sergejem Movsesjanem. Doprovodná akce k cyklu Oči Brna, v němž MZK tentokrát představuje osobnost významného moravského šachisty Eduarda Lendla

Zahájení se uskuteční v 15.00 v Konferenčním sále MZK představením výstavy a velmistrů. V 15.30 začne simultánní partie na prostranství před vchodem do knihovny.

 • Na výjimečné utkání se může přihlásit každý, a to nejpozději do 8. září 202312.00 hodin na: prihlasky.akce@chess.cz. V předmětu e-mailu je třeba uvést: „Přihláška – simultánka v MZK“.

V případě nepříznivého počasí se akce odehraje v Konferenčním sále MZK. Partie budou s komentářem přenášeny do kavárny knihovny.

SPOLEČNOST

12. 9. / 15.30       

Veřejný šachový turnaj - děti

Malý sál / 6. patro

Přiveďte své děti nebo vnoučata změřit síly v šachu při veřejném šachovém turnaji, který v MZK pořádá šachový klub Lokomotiva každé druhé úterý v měsíci. Turnaj se koná v Šachovém koutku Eduarda Lendla v 1. patře knihovny. Přihlásit se mohou děti narozené roku 2007 a mladší přímo na místě konání při prezenci.

Veřejný šachový turnaj – děti

VĚDA

14. 9. / 19.00 

Kostarika

Konferenční sál / přízemí

Nádherná část světa, která je součástí Střední Ameriky, láká mnoho fotografů. Při troše štěstí tu můžete pozorovat obrovské množství zástupců fauny a flóry, které jinde neuvidíte - vždyť je to země s největší druhovou bohatostí žívočichů a rostlin na světě.

Množství vulkánů, až čtyřtisícové hory, pobřeží dvou oceánů, co více si přát? Máte rádi adrenalin? Užijte si báječný zipline nad deštným pralesem.

Přednáší fotografka a cestovatelka Magdalena Radostová.

Kontakt: Irena Vykoupilová, tel. 541 646 168.

SPOLEČNOST                                  

19. 9. / 19.00

Používej MoZeK: Miloš Gregor - Infodemie a jak ji sami pomáháme šířit

Konferenční sál / přízemí

Často máme pocit, že dezinformace se týkají, těch druhých. My přeci víme, co jsou to fake news manipulace od seriózního zpravodajství spolehlivě rozeznáme. Jako štít máme mediální gramotnost a fact checking bereme jako účinné očkování. Jenže to je jen půlka problému. Kolikrát si totiž neuvědomujeme, že příčina toho všeho vězí přímo v nás - v nastavení našeho mozku a selekci informací, které jsou nám blízké, zatímco nesouhlasné argumenty a názory nejen, že odmítáme, ale často ani nevnímáme.

A přesně o těchto fenoménech bude v souvislosti s pandemií ruskou válkou na Ukrajině mluvit Miloš Gregor.

Náhrada za přednášku -> Používej MoZek: Josef Šlerka. Přednáška je přesunuta a o přesném datu Vás budeme informovat.

LITERATURA                                  

19. 9. / 16.30

Reading Group: Dark Matter / Blake Crouch

Malý sál / 6. patro - Event Room / 6th floor

Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné anglicky psané literatury. Setkání skupiny probíhají v angličtině a konají se jednou za dva měsíce.

Knihu si můžete vyzvednout v Zahraničních knihovnách ve 2. poschodí. K dispozici je omezený počet výtisků. 

Pro rezervaci knih pište na: zhr@mzk.cz

Come and join our Reading Group to discover the diversity of contemporary english written literature.
The meetings are held once in two months and the communication language is English.

You can borrow the book at the Foreign Libraries. There is a limited number of copies.

To reserve the book please write to: zhr@mzk.cz. 

 

ŠKOLENÍ                                

21. 9. / 09.30 - 14.30

Úvod do problematiky průmyslových práv a databází ÚPV ČR

Lektor:

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR.
Ing. Radka Peňázová, Agentura pro podnikání a inovace.

Charakteristika:

Na začátku školení budete seznámeni Radkou Peňázovou s možnostmi získání finanční podpory pro oblast ochrany průmyslového vlastnictví. Potom vám Hana Churáčková poskytne přehled o možnostech ochrany průmyslových práv v ČR (co chrání patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky a zeměpisná označení, jejich přihlašování). Také si vyzkoušíte na počítači formou jednoduchých praktických ukázek hledání v databázích, jež jsou bezplatně přístupné na webu Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Vzdělávací akce může být přínosná nejen pro firmy, podnikatele, studenty, vědce a inovátory, kteří přemýšlejí o ochraně svých nápadů, ale i pro zájemce hledající inspiraci pro výzkum, vývoj a výrobu nových produktů.

Program:

Blok I: 9:30–11:00   

 • Inovační vouchery - ochrana práv průmyslového vlastnictví - výzva I - dotační podpora z OP TAK (Ing. Radka Peňázová, Agentura pro podnikání a inovace).
 • Úvod do oblasti průmyslového vlastnictví, právní ochrana jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví v ČR (Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR).

Přestávka: 11:00–11:15

Blok II: 11:15–12:15 (Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR).

 • Databáze patentů a užitných vzorů.

Přestávka: 12:15–13:00

Blok III: 13:00–14:30 (Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR).

 • Databáze ochranných známek.
 • Databáze průmyslových vzorů.
 • Databáze označení původu a zeměpisných označení.
 • Databáze správních a soudních rozhodnutí.

Přihlášky:

Účast je bezplatná. S ohledem na omezený počet míst je nutné se předem přihlásit do pondělí 18. září 2023 do 14 hod. prostřednictvím elektronického registračního formuláře, který najdete ve spodní části této pozvánky. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity místnosti dle pořadí přijetí a zpětně potvrzeny e-mailem. Pokud obratem neobdržíte automaticky generovaný e-mail s potvrzením Vaší registrace, můžete si ověřit Vaši účast na níže uvedeném kontaktu. Vítáni jsou samozřejmě i zájemci, kteří nevlastní čtenářskou legitimaci MZK.

Kontakt:           

Martina Machátová, e-mail: Martina.Machatova@mzk.cz, tel.: 541 646 170.

Doprava:

Z ústředního autobusového a hlavního vlakového nádraží jet tramvají č. 12 (směr Technologický park), vystoupit na zastávce Nerudova, pokračovat pěšky ve směru jízdy tramvají k budově MZK.   

Parkování:

Bezplatné parkování je v blízkosti budovy MZK problematické. Parkovací plocha vedle Právnické fakulty MU a Lídlu byla uzavřena z důvodu výstavby parkovacího domu. Nedaleko budovy MZK se nachází placené parkoviště na ul. Veveří (prostor mezi Poliklinikou Zahradníkova, Stavební fakultou VUT a Právnickou fakultou MU). Informace ohledně parkování v Brně najdete zde: https://www.parkovanivbrne.cz/.

Banner Školení

VĚDA

21. 9. / 19.00      

Ohňová země. Falklandy.

Konferenční sál / přízemí

Jižním oceánem do Antarktidy. Přednáší prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

Kontakt: Irena Vykoupilová, tel. 541 646 168

KNIHOVNA

26. 9. / 17.00      

Vernisáž: Krajina pro brněnský vnitroblok

Foyer / 7. patro

Komorní vernisáž výstavy studentských prací oboru Zahradní a krajinářské architektury Mendelovy univerzity na téma Krajina pro brněnský vnitroblok se uskuteční v 7. patře foyer knihovny.

Program se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.

MMB

Poslední aktualizace: 14.09.2023, 08:06