TZ: Erich Roučka v patentech


TISKOVÁ ZPRÁVA

Erich Roučka v patentech

V Moravské zemské knihovně v Brně máte možnost zhlédnout do 15. prosince 2018 výstavu věnovanou Erichu Roučkovi, významnému moravskému průmyslníku a plodnému vynálezci. Hlavní část výstavy tvoří patentové spisy E. Roučky, většina z nich vznikla v období první republiky.

E. Roučka žil v letech 1888–1986. 30. října 2018 uplynulo 130 let od jeho narození.  E. Roučka založil v r. 1911 první firmu na výrobu elektrických měřicích přístrojů v Rakousku-Uhersku, později známou jako Metra Blansko. V r. 1929 postavil v Brně-Slatině závod na výrobu parních kotlů se slévárnou. Obě firmy byly velmi úspěšné.

E. Roučka neustále zdokonaloval své výrobky, ať už šlo o měřicí přístroje, nebo o kotle a regulátory, promýšlel detaily. Je považován za prvního konstruktéra samočinných regulačních soustav parních kotlů v Evropě. S  rozpadem Rakouska-Uherska vzrostla potřeba výsledky tvůrčí činnosti chránit. Vynálezecké aktivity E. Roučky dodnes udivují, proto je tento moravský podnikatel často označován jako král československých či českých vynálezců nebo jako moravský Edison. V literatuře se obvykle uvádí číslo 850 vynálezů. V databázi československých a českých patentů na webu Úřadu průmyslového vlastnictví najdete 117 udělených patentů. Můžete si je prolistovat na výstavě ve studovně v 7. patře, kde získáte také základní informace o životě a díle této výjimečné osobnosti.
E. Roučka chránil své vynálezy rovněž v zahraničí, zejména v USA, v Německu a ve Francii.

Celkový obraz Ericha Roučky dotvářejí jeho publikace, které najdete ve vitrínách ve foyer ve 3. patře. Pojednávají o příčinách a léčbě rakoviny včetně životosprávy. Této problematice se E. Roučka věnoval od svých čtyřiceti let, kdy onemocněl, a díky správné životosprávě se zotavil. V r. 1950 obdržel patent na model srdce.

 

Kontaktní osoba: Martina Machátová, Martina.Machatova@mzk.cz, 541 646 170

PřílohaVelikost
tiskova_zprava_roucka_e._vystava_var._b.docx23.67 KB

Poslední aktualizace: 21.11.2018, 12:21