Všeobecné informace

MZK a e-tržiště do 1.7.2012

Moravská zemská knihovna v Brně realizovala do 1.7.2012, a to dle požadavků svého zřizovatele, tj. Ministerstva kultury (dále jen MK), veškeré elektronické zadávání veřejných zakázek IT techniky prostřednictvím elektronického tržiště (dále jen ET) AllyTrade.

MZK a e-tržiště od 1.7.2012

Moravská zemská knihovna v Brně realizuje od 1.7.2012, a to dle požadavků svého zřizovatele, tj. Ministerstva kultury (dále jen MK), veškeré elektronické zadávání veřejných zakázek u povinných komodit dle číselníku NIPEZ prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET. Moravská zemská knihovna v Brně měla do 31.12.2015 na ET TENDERMERKET zřízen také svůj Profil zadavatele.

Profil zadavatele

Aktuální profil zadavatele má Moravská zemská knihovna zřízena na portálu NEN (Národní elektronický nástroj).


Pravidla používání ET od 1.7.2012 

Vedle úpravy vnitřních směrnic a metodik MK, je pro všechny uživatele elektronických tržišť závazný předpis vydaný Vládou České republiky. Používání ET se řídí Přílohou k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451 a usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933: plné znění.

Smlouvy nad 500.000,– Kč bez DPH

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k doméně knihovny.cz

Poslední aktualizace: 25.05.2016, 09:59