Osvald Chlubna a jeho první smyčcový kvartet. Geneze, analýza, recepce, kritická edice

Osvald Chlubna a jeho první smyčcový kvartet. Geneze, analýza, recepce, kritická edice

Martin Pašek

Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2021.
221 stran

ISBN 978-80-7051-316-3

Katalog MZK

Dostupné online ve formátu PDF (4,65 MB).

Poslední aktualizace: 25.04.2022, 08:11