Adresář knihoven Jihomoravského kraje

Moravská zemská knihovna v Brně je podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. knihovnou, která plní funkci krajské knihovny Jihomoravského kraje. Zajišťuje plnění a koordinaci regionálních funkcí vybraných pověřených knihoven v kraji.

Blansko / Brno-město / Brno-venkov / Břeclav / Hodonín / Vyškov / Znojmo

Vyhledávání