CANCELLED/ZRUŠENO Janet Echelman: Art, tradition, technology and gender

banner

WE ARE SORRY BUT THE LECTURE IS CANCELLED DUE TO ORGANIZATIONAL REASON

When: Wednesday 14 October 2015 / 15:00
Where: Conference room / ground floor

American artist Janet Echelman spent her Fulbright scholarship in India, where nets of local fishermen inspired her to create unique sculptures and installations. Almost intangible material allows her to design monumental works changing by wind, water or light. In her work, she combines traditional craftsmanship with the latest technology and works with experts from various fields of aerospace engineering through landscape architecture to lighting design.
Her work was very much appreciated the professional community, she was awarded a prestigious Guggenheim scholarship, and other important awards in recent years, for example, from the Smithsonian Institution, the Community of Architects in Boston and Aspen Institute.

For more information visit www.echelman.com

 

 

SIGNAL festival in Prague will present her work "1.26" and she'll perform at Signal Future Forum

Free entrance

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdy: středa 14. října 2015 / 15:00
Kde: Konferenční sál / přízemí

Americká umělkyně Janet Echelman pobývala díky Fulbrightovu stipendiu v Indii, kde ji sítě místních rybářů inspirovaly k tvorbě unikátních soch a instalací. Téměř nehmotný materiál jí dovoluje vytvářet monumentální díla proměňující se v působením větru, vody nebo světla. Při své práci kombinuje tradiční řemeslo s nejnovějšími technologiemi a spolupracuje s odborníky z rozličných oborů od leteckého inženýrství přes krajinnou architekturu až po světelný design. Za svou tvorbu byla mnohokrát oceněna odbornou veřejností, získala prestižní Guggenheimovo stipendium, ale i řadu dalších významných cen a uznání, v posledních letech například od Smithsonova institutu, Společenství architektů v Bostonu nebo Aspen Institute. Na festivalu SIGNAL v Praze představí své dílo "1.26" a vystoupí na Signal Future Forum (SIFF)

Pro více informací navštivte www.echelman.com

www.ted.com/talks/janet_echelman

Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce.

Vstup zdarma

Poslední aktualizace: 07.10.2015, 10:17